OTP banka Hrvatska snižava kamate na sve kredite građana sa promenjivom kamatnom stopom – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEINOSTRANE BANKEKreditiSVE VESTI

OTP banka Hrvatska snižava kamate na sve kredite građana sa promenjivom kamatnom stopom

OTP banka Hrvatska će u januaru sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promenjivom kamatnom stopom, koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1), izvestili su u sredu iz te banke.

Tako će kamatna stopa na kredite uz valutnu klauzulu u evrima biti niža za 0,09 postotnih bodova, dok će na kredite u kunama biti niža za 0,10 postotnih bodova.

Sniženje kamatne stope odnosi se na sve postojeće i novoodobrene kredite koji su vezani za nacionalnu referentnu stopu (NRS1), napominje se u saopštenju OTP banke.

Kamatna stopa će se smanjiti i za portfelj kredita s promenjivom kamatnom stopom koji su vezani uz šestomesečni EURIBOR na temelju pada vrednosti šestomesečnog EURIBOR-a za 0,01 postotni bod, dodaju iz OTP-a.

Tags
Back to top button