Vrhovni sud Hrvatske najavio da će u roku od 90 dana doneti odluku o kreditima u švajcarskim francima – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKEKreditiSVE VESTI

Vrhovni sud Hrvatske najavio da će u roku od 90 dana doneti odluku o kreditima u švajcarskim francima

Vrhovni sud Republike Hrvatske objavio je da će u roku od 90 dana doneti odluku o tome mogu li korisnici kredita u švajcarskim francima koji su kredite konvertovali u evro od banaka tražiti povrat preplaćenih kamata u razdoblju do konverzije kredita.

Vrhovni sud odgovoriće na pitanje Opštinskog suda u Pazinu koje glasi:”Je li sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmeni i dopunama Zakona o potrošačkim kreditima nepostojeći ili ništavan u slučaju kada su ništavne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli”.

Time bi se uspostavili temelji za jedinstvenu primenu prava prilikom rešavanja ovog pitanja koje je Vrhovni sud ocenio važnim obzirom na to da je pokrenut ili se očekuje da će u kratkom razdoblju biti pokrenut veliki broj sličnih postupaka pred prvostepenim sudovima.

Nakon što Vrhovni sud donese rešenje, svi niži sudovi u nastavljenim postupcima vezani su tim pravnim shvatanjem, ističe se u saopštenju Vrhovnog suda. Reč je o takozvanoj preskakajućoj reviziji, praksi koja se primenjuje i u drugim evropski državama, koja omogućuje prvostepenim sudovima da brže i lakše donesu svoje odluke na temelju prethodno donesenog pravnog tumačenja Vrhovnog suda.

To znači da niži sudovi više neće moći donositi različite odluke u slučajevima u kojima korisnici kredita koji su konvertovali kredite traže povrat kamata za razdoblje pre konverzije. Tako će se povećati pavna sigurnost te omogućiti pravo na suđenje u razumnom roku uz manje troškove postupka, a vrhovni sud će se rasteretiti jer više neće biti potrebe za ujednačavanjem različite sudske prakse sudova nižeg stepena, zaključuje se u saopštenju.

Vrhovni sud je odmah nakon donošenja objavio rešenje na e-oglasnoj tabli sudova. Prvostepeni sudovi u svojim postupcima mogu odrediti njihove prekide, a stranke mogu u roku od 45 dana podneti prigovore o rešenju navedenog pitanja.

Presudom Vrhovnog suda po izvanrednoj reviziji iz aprila ove godine utvrđeno je da korisnici kredita u švajcarskim francima koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertovali u evro imaju pravo tužiti banke i tražiti pravo na povrat kamate.

Vrhovni sud je tom presudom nedvosmisleno utvrdio kako je pogrešan zaključak nižestepenih sudova da potrošač nema pravni interes da zahteva i utvrđuje ništavost zbog toga što je sklopio dodatak ugovora kojim su izmenjene odredbe ugovora.

Izvor: tockanai.hr

 

Tags
Back to top button