Srbija ulaže u razvoj inovativnih proizvoda: Fond može dodeliti do 80 000 evra po projektu – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Srbija ulaže u razvoj inovativnih proizvoda: Fond može dodeliti do 80 000 evra po projektu

Inovativna preduzeća i naučno-istraživačke organizacije imaju na raspolaganju bespovratna sredstva Fonda za inovacionu delatnost za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija kroz Program ranog razvoja i Program saradnje nauke i privrede u iznosu od šest miliona evra.

U okviru Programa ranog razvoja, Fond može dodeliti do 80.000 evra po projektu, a za program se mogu prijaviti mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji, u većinskom privatnom srpskom vlasništvu i ne starija od pet godina.

Prvi put od ovog javnog poziva, prijavu mogu da podnesu i timovi, koji će biti u obavezi da registruju preduzeće tek u slučaju da njihov projekat bude odobren za finansiranje. Finansiranjem koje Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70 odsto ukupnih opravdanih troškova projekta, čije trajanje je do 12 meseci.

Kroz Program saradnje nauke i privrede dodeljuje se do 300.000 evra po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije.

Podrška omogućava konzorcijumima da realizuju zajedničke projekte kako bi stvorili proizvode, usluge, tehnologije i tehnološke procese visoke vrednosti kroz primenjeno istraživanje i razvoj.

Novcem koji Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70 odsto opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60 odsto za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 24 meseca.

Prijave za oba programa se podnose putem portala Fonda za inovacionu delatnost do 31. decembra 2019. godine do 15 časova, a sva potrebna dokumentacija se nalazi na internet stranici Fonda.

Tags
Back to top button