Osiguranje uz kredit – sigurnost i za banku i za klijenta – Bankar.rs
ANALIZEBANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiNBSSLIDERSVE VESTI

Osiguranje uz kredit – sigurnost i za banku i za klijenta

Problem gubitka redovnih mesečnih prihoda i same egzistencije usled otkaza od strane poslodavca posebno pogađa građane koji su zaduženi kod banaka. Građani sa kreditom “na leđima” postaju dodatno ugroženi zbog nesposobnosti da redovno izmiruju svoje obaveze preuzete potpisivanjem ugovora o zajmu od banaka. Ovaj rizik prepoznali su i bankari, pa su pred klijente postali novu mogućnost – osiguranje od gubitka posla, kako bi se zaštitile obe ugovorne strane, i klijent i banka. Ukoliko banke uz kredit ne nude besplatne polise ove vrste osiguranja, i ova “olakšica” ima finansijsku težinu – premija osiguranja iznosi oko 1,5 odsto ukupnog iznosa zajma na godišnjem nivou.

Ovo osiguranje obuhvata prevazilaženje problema otplate kredita u slučaju otkaza od strane poslodavca, smrti usled nesreće i nastanka trajnog invaliditeta, kao i u slučaju bolničkog lečenja od posledica nezgode.

Ovu olakšicu i uslove za sve zadužene klijente banaka jasno definiše i Narodna banka Srbije (NBS), ističući njegovu dvostruku ulogu zaštite, pišu Novosti.

“U slučaju da korisnik kredita ostane bez posla, osiguravajuće društvo preuzima obavezu plaćanja mesečnih rata i obezbeđuje otplatu kredita bez prekida. U slučaju smrti korisnika kredita, društvo za osiguranje će isplatiti preostali neotplaćeni iznos kredita, pri čemu je porodica korisnika finansijski zbrinuta i oslobođena dalje otplate kredita”, navedeno je u objašnjenju Narodne banke Srbije, koje se odnosi na banke koje nude besplatne polise osiguranja.

Kako navode iz ove institucije, u slučaju da se korisnik opredeli za banku koja ne “pokriva” ove troškove, visina godišnje premije određuje se najčešće tako što se obračuna određeni procenat ukupnog iznosa kredita. Tako na iznos kredita od 70.000 dinara banka obračunava premiju u visini 1,5 odsto kredita, što znači da je korisnik dužan da tokom perioda otplate kredita svake godine uplati 1.050 dinara na ime visine premije osiguranja. Premija se često plaća putem redovne mesečne rate kredita. Pojedine banke kao uslov za dobijanje kredita zahtevaju da korisnik ovog osiguranja izvrši jednokratnu uplatu premije koja “pokriva” čitav period otplate kredita.

Posebna odluka tiče se upravo uslova za aktiviranje polise ovog osiguranja, koja eksplicitno definiše da zaposleni mora dobiti otkaz ugovora o radu od strane poslodavca iz poslovnih razloga i da je korisniku kredita izdato rešenje Zavoda za zapošljavanje o pravu na novčanu nadoknadu iz osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Kao otkaz iz poslovnog razloga od strane poslodavca smatra se samo otkaz ugovora zbog prestanka potreba za obavljanje određenog posla zbog ekonomskih, organizacionih, tehnoloških, strukturnih ili sličnih razloga na strani poslodavca i otkaz u slučaju stečajnog postupka odnosno postupka likvidacije poslodavca. S druge strane, osiguranje ne obuhvata slučajeve kada je otkaz nastao usled isteka vremena na koji je ugovor o radu zaključen.

Tags
Back to top button