Otvara se stečaj u Komercijalnoj banci d.d. Tuzla – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Otvara se stečaj u Komercijalnoj banci d.d. Tuzla

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na predlog likvidacionog upravnika Komercijalne banke d.d. Tuzla u likvidaciji, donela je Odluku o podnošenju predloga za otvaranje stečajnog postupka nad Komercijalnom bankom d.d. Tuzla u likvidaciji.

Razmatrajuću predlog likvidacionog upravnika utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za pokretanje predloga za otvaranje stečajnog postupka definisanog odredbama Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH.

– Uvažavajući činjenicu da je Banci prilikom pokretanja likvidacionog postupka oduzeta dozvola za rad, odredbe člana 232. stav (2) Zakona o bankama, koji predviđa obavezu Agencije da uz Odluku o podnošenju predloga za otvaranje stečajnog postupka navede posledice iz člana 231. Zakona o bankama, utvrđeno je da isto nije primenjivo u konkretnom slučaju, imajući u vidu da su navedene posledice već nastupile otvaranjem likvidacionog postupka i oduzimanjem dozvole Banci za rad, navodi se u obrazloženju Agencije za bankarstvo FBiH.

Tags
Back to top button