NBS: Imovina dobrovoljnih penzijskih fondova uvećana za 3,3 odsto – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Imovina dobrovoljnih penzijskih fondova uvećana za 3,3 odsto

Ukupna neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji u trećem tromesečju ove godine porasla je za 3,36 odsto, a u istom periodu ukupne uplate bile su 869 miliona dinara, dok su fondovi isplatili 388 miliona dinara, navodi se u izveštaju o Sektoru dobrovoljnih penzijskih fondova koji je danas objavila Narodna banka Srbije.

Ukupna neto imovina fondova u trećem tromesečju iznosila je 43,5 milijardi dinara, a najviše, 78,6 odsto, imali su uloženo u državne obveznice, dok je prosečna ročnost sredstava uloženih u državne dužničke instrumente iznosila 3,8 godina.

Na kraju ovog perioda u fazi akumulacije bilo je ukupno 199.294 korisnika koji su imali 272.819 ugovora o članstvu.

Svaki peti korisnik bio je član dva ili više dobrovoljnih penzijskih fondova, dok je učešće korisnika usluga fondova u ukupnom broju zaposlenih iznosilo 9,4 odsto.

Prosečan iznos akumuliranih sredstava u trećem tromesečju bio je veći od 245,4 hiljade dinara, a 57 odsto korisnika bili su muškarci.

U ovom periodu 36,3 odsto od ukupnih uplata bilo je individualno, 33,4 odsto preko penzijskih planova, dok je 30,3 odsto uplata išlo preko poslodavaca.

Na kraju tromesečja poslovala su četiri društva za upravljanje fondovima, koja su upravljala sa imovinom sedam dobrovoljnih penzijskih fondova.

U ukupna vrednost naknada za upravljanje u ovom tromesečju iznosila je 134,5 miliona dinara.

Tags
Back to top button