Sava Re osiguranje ostvarilo 37,7 miliona evra dobiti za devet meseci 2019. godine – Bankar.rs
OSIGURANJESLIDERSVE VESTI

Sava Re osiguranje ostvarilo 37,7 miliona evra dobiti za devet meseci 2019. godine

Slovenska osiguravajuća kuća Sava Re saopštila je da je konsolidovana neto dobit Grupe u prvih devet meseci 2019. godine porasla za 29% na 37,7 miliona evra (41,7 miliona USD), što iznosi 87,6 % planirane celogodišnje dobiti.

Konsolidovana bruto premija grupe porasla je za 9,5% u odnosu na godinu dana pre, na 471,1 miliona evra u periodu januar-septembar, dok je njen operativni prihod povećan za 8,7%, na 427,5 miliona evra.

Rastu obračunatih bruto premija doprinelo je slovensko neživotno osiguranje, koje se povećalo za 10,9%, neslovensko poslovanje neživotnog osiguranja koje je poraslo 20,3%, posao reosiguranja koji je porastao za 3,6%, neslovensko poslovanje životnog osiguranja sa 7,4% i slovensko životno osiguranje sa rastom od 0,4%.

„Pored postizanja značajnog organskog rasta, Sava Insurance Group ostaje posvećena svojoj strategiji rasta zasnovanog na akvizicijama“, kaže grupa.

Sava Re je saopštila da grupa planira da u 2019. godini ostvari neto dobit od najmanje 43 miliona evra, što je 10% više u odnosu na prethodnu godinu.

Inače, u jugoistočnoj Evropi, Sava Insurance Group posluje u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu i Severnoj Makedoniji.

Nakon što je Sava kupila hrvatske osiguravače ERGO Osiguranje i ERGO Životno Osiguranje, Sava Re je u februaru ove godine kupila 85% Sava Infonda, tako da članovi Sava osiguranja Group sada imaju 100% glasačkih prava u Sava Infondu.

U avgustu je potpisan ugovor o kupovini medicinskog centra Dijagnostički centar Bled iz Slovenije.

U oktobru je Sava Re izdala podređene obveznice u vrednosti od 75 miliona evra, sa rokom dospeća 2039. i opcijom prevremenog opoziva za 7. novembar 2029. godine. Prikupljeni kapital je podoban za nivo 2 i saglasan sa Solventnošću II.

Tags
Back to top button