CBCG sprema detaljnu procenu kvaliteta kredita – Bankar.rs
ANALIZEBANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

CBCG sprema detaljnu procenu kvaliteta kredita

Centralna banka Crne Gore radi metodologiju koja će biti korišćena za reviziju, odnosno procenu kvaliteta aktive u 13 banaka -kredita, obavezne rezerve, kolaterala. Iz Centralne banke su podgoričkoj Pobjedi kazali da je ključni cilj jačanje finansijske stabilnosti i poverenja u finansijski sistem.

“Rezultati procene kvaliteta ove aktive trebalo bi da budu poznati do kraja 2020. godine, a potom i planovi vezani za eventualno prilagođavanje nivoa nedostajućeg kapitala po bankama”,  saopštili su iz CBCG.

O reviziji kvaliteta aktive bilo je reči u oktobru na sastanku u Frankfurtu, posvećenom dijalogu na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom sa crnogorskom delegacijom koju je predvodio guverner Radoje Žugić.

Pobjeda podseća da je u bankama preko tri milijarde evra kredita datih privredi i građanima. Banke su u osam meseci tekuće godine odobrile 3,03 milijarde evra.

Iz Centralne banke kažu da provera aktive uključuje niz stavki.

Ovaj pregled uključuje proveru kvaliteta i adekvatnosti korišćenih procena vrednosti aktive, delova kolaterala i praksi umanjenja vrednosti aktive banaka objašnjavaju iz ove institucije. U kompletan proces će biti, navode oni, uključena nezavisna lica sa visokom profesionalnom reputacijom.

“Da bi se upoznali sa procesom sprovođenja procene kvaliteta aktive, planovima, dinamikom sprovođenja, Centralna banka je održala sastanak sa glavnim izvršnim direktorima banaka. U toku je izrada metodologije ovog pregleda, koja će biti urađena oslanjajući se na najbolju međunarodnu praksu”, ističu iz CBCG.

Glavni cilj je, pojašnjavaju iz CBCG, obezbeđenje eksterne, nezavisne procene kvaliteta aktive bankarskog sistema.

“Na osnovu rezultata pregleda kvaliteta aktive, biće preduzete adekvatne mere kako bi se osiguralo da banke obezbede eventualno pokriće za potencijalne nedostatke kapitala utvrđene pregledom kvaliteta aktive.Poštujući najbolju međunarodnu praksu Centralna banka je formirala radne timove za implementaciju procesa procene kvaliteta aktive (AQR-a). Preduzete su sve potrebne aktivnosti kako bi se proces odvijao planiranom dinamikom”, objasnili su iz ove institucije.

U planu je i dalje snaženje supervizije, odnosno kontrole banaka, posebno u segmentu prevencije pranja novca.

“Centralna banka Crne Gore intenzivno radi na institucionalnom i kadrovskom unapređenju u oblasti supervizije, a prvenstveno na nastavku reformi regulatornog okvira i usklađivanju regulative sa zakonodavstvom Evropske unije. Supervizorska struktura Centralne banke dodatno je osnažena formiranjem Supervizorskog komiteta čija je uloga pružanje podrške višem menađžmentu u donošenju odluka vezanih za kontrolu banaka”, ističu iz Centralne banke.

U Sektoru za kontrolu banaka osnovano je Odelenje za posrednu (Off-site) kontrolu sa ciljem dodatnog snaženja supervizije i sveobuhvatnijeg kontinuiranog praćenja poslovanja banaka.

“To se radi na osnovu informacija i izveštaja koje poslovne banke dostavljaju Centralnoj banci, analize osetljivosti, stresnog testiranja i uspostavljanja sistema za ranu detekciju signala upozorenja (Early warning system), koje će offsite kontrolori koristiti u radu”, navode iz regulatora.

Dodatno, novom organizacionom strukturom formirano je i Odelenje za praćenje propisa Evropske unije i međunarodnih standarda iz oblasti bankarstva, te Odelenje za mere i ocenu usklađenosti sa propisima.

“CBCG će ojačati supervizorske aktivnosti i punom implementacijom procesa supervizorske procjene (S.REP) gde se primenjuje princip proporcionalnosti, koji određuje supervizorske aktivnosti i strukturiranje dijaloga s bankama. Cilj je podizanje kvaliteta nivoa supervizije. Centralna banka Crne Gore veliku pažnju pridaje i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih”,  kažu oni.

Tags
Back to top button