Odobreno preko 490 miliona dinara kroz redikte i sredstva za razvoj – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Odobreno preko 490 miliona dinara kroz redikte i sredstva za razvoj

Fond za razvoj Srbije odobrio je 54 zahteva za kredite u iznosu od 413,4 miliona dinara i dodelio 81,3 miliona dinara bespovratnih sredstava, objavljeno je na sajtu Fonda.

Na ime dugoročnih kredita za investicije – pravnim licima i preduzetnicima odobreno je pet kredita u ukupnom iznosu od 17,8 miliona dinara, dok je kroz 10 dugoročnih kredita za trajna obrtna sredstva istim kategorijama odobreno 87,4 miliona dinara.

Po liniji investicionih kredita za pravna lica i preduzetnike po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte odobreno je 19 kredita, u iznosu od 276,9 miliona dinara i 67,3 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Start-ap kredita za pravna lica i preduzetnike po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku za početnike u poslovanju odobreno je 20 kredita u ukupnom iznosu od 31,2 miliona dinara i 13,9 miliona dinara bespovratne podrške.

Tags
Back to top button