Javni dug Crne Gore 3,8 milijardi evra – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Javni dug Crne Gore 3,8 milijardi evra

Javni dug Crne Gore, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, na kraju 2019. godine iznosiće 3,833 milijarde evra, što je 79,8 odsto procenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Od toga se na državni dug odnosi 3,72 milijarde, a ostatak na dug lokalnih samo uprava.

U odnosu na kraj prošle godine javni dug je uvećan za 610 miliona, a u odnosu na kraj 2017. veći je 1,2 milijarde evra. Krajem 2017. javni dug je iznosio 2,6 milijardi, a krajem prošle godine 3,22 milijarde evra. Vlada je prošle i ove godine pozajmila skoro 1,9 milijardi evra.

“U 2019. godini povećanje duga je uzrokovano prvenstveno novim zaduženjem na međunarodnom tržištu, putem evroobveznica u iznosu od 500 miliona, kao i zaduženjem na domaćem tržištu od 143 miliona. Pored navedenog, na povećanje stanja duga u značajnoj meri utiče i povlačenje kreditnih sredstava iz aranžmana sa Eksim bankom, kao i povlačenje usled realizacije infrastrukturnih projekata za koje su kreditni aranžmani već zaključeni. Važno je napomenuti da će se sredstva iz zaduženja putem evroobveznica u 2019. godini, koristiti za finansiranje budžeta u 2020. godini”, piše u predlogu Zakona o budžetu u delu koji se tiče stanja i kretanja javnog duga od 2019. do 2022. godine.

Ministarstvo finansija, koje vodi Darko Radunović, u narednoj godini očekuje opadanje duga, pa se predviđa da će javni dug na kraju naredne godine iznositi 3,67 milijardi, odnosno 73,1 odsto BDP-a, od čega će državni dug iznositi 3,56 milijardi.

“Na kretanje duga u narednoj godini u najvećoj meri uticaće planirano zaduženje po osnovu kreditnog aranžmana podržanog PBG garancijom Svetske banke u iznosu do 250 miliona, kao i povlačenja iz postojećeg kredita za realizaciju projekta izgradnje autoputa u iznosu od 100 miliona. PBG kreditni aranžman koristiće se za finansiranje i otplatu duga u 2021. godini”, piše u dokumentu.

Kada je reč o 2021. godini, predviđa se da će javni dug dostići nivo od oko 3,43 milijarde, odnosno 65,8 odsto BDP-a, dok će državni dug iznositi oko 3,3 milijarde. U 2022. godini projektuju javni dug na 3,45 milijardi ili 63,2 odsto BDP-a.

Potpuno suprotne projekcije u odnosu na početak godine

Projekcije iz predloga Zakona o budžetu značajno se razlikuju od projekcija iz Programa ekonomskih reformi od 2019. do 2021. godine. To je dokument koji je Vlada početkom godine poslala Evropskoj komisiji. Po tom dokumentu, javni dug države je na kraju ove godine trebalo da iznosi 3,25 milijardi eura, naredne godine 3,3 milijarde, a 2021. godine 3,2 milijarde eura.

Samo u ovoj godini, Vlada je omašila u projekcijama za preko 600 miliona, dok je javni dug u odnosu na 2020. godinu projektovan na 370 miliona više, a u 2021. godini na 230 miliona više.

Izvor: Dan

Tags
Back to top button