Javne nabavke elektronskim putem od 1. jula – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Javne nabavke elektronskim putem od 1. jula

U Srbiji će od 1. jula 2020. godine biti uveden novi portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupaka javnih nabavki elektronskim putem, novina je u Predlogu zakona o javnim nabavkama koji je u skupštinskoj proceduri.

To znači da će se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvijati elektronskim putem, preko Portala javnih nabavki. 


U Ministarstvu finansija kažu za Tanjug da će se na ovaj način obezbediti veća transparentnost u postupcima javnih nabavki.

Predviđeno je da će se otvaranje ponuda takođe obavljati elektronskim putem što će, ocenjuju, doprineti povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a samim tim, kažu, i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Među novinama su i novi iznosi, pragovi do kojih se zakon ne primenjuje, odnosno počinje da se primenjuje.

Novost je i nova vrste postupka javne nabavke – partnerstvo za inovacije, koji naručioci mogu da sprovode ako imaju potrebu za inovativnim dobrima, uslugom ili radovima, a koja se ne može realizovati nabavkom ili radovima koji su dostupni na tržištu.

Partnerstvo za inovacije doprinosi, objašnjavaju u Ministarstvu finansija, razvoju inovativnih dobara, usluga ili radova i njihovoj naknadnoj nabavci, pod uslovom da je nabavljeno u skladu sa stepenom tražene izrade i u granicama troškova koji su dogovoreni između naručioca i učesnika u partnerstvu.

Predloženim zakonom obezbeđeni su kraći rokovi za pojedine postupke javnih nabavki u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, i kulture.

Uvode se novi kriterijumi za dodelu ugovora u postupku javne nabavke tako da je predviđeno da će se ugovori o javnoj nabavci dodeljivati ekonomski najpovoljnijoj ponudi, koja se određuje na osnovu cene ili troškova, ili odnosa cene i kvaliteta, odnosno troška i kvaliteta.

Javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga, u koje spadaju usluge u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i kulture, sprovodiće se po posebnom, blažem režimu, u smislu kraćih rokova u postupku…

Uvode se i nove tehnike i instrumenti za dodelu ugovora – sistem kvalifikacije i elektronski katalozi, dodaju u Ministarstvu finansija.

U oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki predviđena su rešenja koja će postupak te zaštite učiniti efikasnijim.

Smanjeni su znosi administrativnih taksi za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a odlučivanje o prekršajima propisanim Zakonom o javnim nabavkama, biće preneto u nadležnost prekršajnih sudova.

Tags
Back to top button