Koje su najznačajnije izmene Zakona o PDV-u – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Koje su najznačajnije izmene Zakona o PDV-u

Skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali će se primenjivati od 1. januara 2020. godine. Odredbe koje se odnose na nova poreska oslobođenja i one koje se odnose na ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, primenjuju se od dana stupanja na snagu, odnosno od 15. oktobra 2019. godine.
Stručnjaci iz Računovodstvene kuće Unija BG analzirali su za portal eKapija najznačajnije izmene.
“Za državu će svakako od značaja biti uvedeno poresko oslobođenje koje se odnosi na realizaciju projekata izgradnje auto-puteva za koje je zakonom utvrđen javni interes”, navode iz Unije.
Druga važna promena za poreski sistem Srbije je i izmena u vezi sa evidentiranjem stranog lica u sistem PDV-a. Do sada je važilo da strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga u Srbiji ima obavezu evidentiranja u PDV sistem. Od 1. januara 2020. obavezu evidentiranja imaće i strana lica koja na teritoriji Srbije vrše promet koji je oslobođen PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza.
“Važna izmena je i izmena mesta prometa dobara i usluge prodaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta koji se vrši na brodu, letilici ili vozu. Mestom prometa će se ubuduće smatrati mesto polaska broda, letilice ili voza. Na primer, ako avion kreće iz Beograda, i na njemu se vrši prodaja jela za konzumaciju na licu mesta, onda se mestom prometa smatra Srbija i porez se plaća Srbiji. Ovo će značiti da će ta strana pravna lica koja vrše prevoz putnika brodom, vozom ili avionima imati obavezu da odrede svog poreskog punomoćnika, ukoliko već nisu. Dakle, još priliva u Budžet RS”, objašnjavaju iz Unije.
Za krajnjeg potrošača, u ovom slučaju putnika koji u Srbiji nema prebivalište, ni boravište, svakako je značajna izmena granične vrednosti za ostvarivanje prava na refakciju koja sada iznosi 6.000 dinara sa PDV-om i produženje roka sa 6 na 12 meseci za ostvarivanje ovog prava.
“Osim toga, izmenama je propisana obaveza za obveznika PDV (trgovca) da na zahtev putnika izda dokumentaciju na osnovu koje taj putnik može ostvariti povraćaj PDV-a. Ova obaveza do sada nije postojala. Putnici su se oslanjali na dobru volju i dobru poslovnu praksu”, dodaju iz Unije.
Privredi će pomoći poresko oslobođenje koje se odnosi na popravke dobara u garantnom roku. Naime, do sada je poresko oslobođenje važilo samo za zamenu u garantnom roku.
“Očekujemo da će preciziranje odredaba o određivanju poreskog dužnika biti od pomoći kompanijama koje posluju u oblasti građevinarstva. Kod pružanja usluga iz oblasti građevine je specifičan način oporezivanja. Zakon o PDV propisuje da je kod ovih usluga primalac usluge u obavezi da obračuna PDV na primljen račun, a ne pružalac, ali samo ukoliko su i pružalac usluge i primalac usluge registrovani za PDV sistem. Zakon to sada i potvrđuje. Sada je dovoljno da primalac usluge proverom u odgovarajućem registru utvrdi PDV status svog poslovnog partnera. Ranije ovo nije bilo dovoljno, što je kompanije dovodilo u ozbiljan rizik”, kažu iz Unije.
Napominju da će odredbe poput poreskog oslobođenja koje se odnosi na popravke u garantnom roku i refakcija stranom državljaninu imati pozitivan uticaj, kako na privredu, tako i na krajnjeg potrošača, a time i na sliku o fiskalnom sistemu u Srbiji.
Izvor: I. Milovanović / eKapija
Tags
Back to top button