Bankar.rs istražuje – Evo koliko koja banka naplaćuje za podizanje novca sa bankomata druge banke – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Bankar.rs istražuje – Evo koliko koja banka naplaćuje za podizanje novca sa bankomata druge banke

Građani za podizanje novca sa bankomata svoje banke ne plaćaju nikakvu proviziju, ali ukoliko podižu keš sa bankomata drugih banaka plaćaju proviziju. Visina provizije razlikuje se od banke do banke, a određuje je matična banka (ona u kojoj klijent ima račun).

Kako su za Bankar.rs istakli u Narodnoj banci Srbije, pružaoci platnih usluga, odnosno banke dužne su da korisnicima platnih usluga pruže informacije i podatke o naknadama koje naplaćuju korisnicima. Navedeni podaci se mogu pronaći u tarifnicima na internet stranicama banaka (Bankar.rs vam ih prenosi objedinejno u nastavku teksta).

S druge strane, dodaju u NBS, kako bi se obezbedila veća uporedivost naknada za usluge povezane s platnim računom između različitih pružalaca platnih usluga, ta institucija od marta 2019. godine objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima, i to najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga.

“S obzirom na to da je usluga isplate gotovog novca korišćenjem platne kartice usluga koja je na listi reprezentativnih usluga, na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u pregledu na linku „Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima“ mogu se pronaći podaci o naknadama koje naplaćuju pružaoci platnih usluga. Izborom platnog računa (paketa) za tip usluge u navedenom pregledu prikazuju se podaci o naknadama za sve usluge navedene u listi reprezentativnih usluga. Podaci o naknadama za isplatu gotovog novca korišćenjem platne kartice u zemlji na bankomatu posebno su prikazani za debitne, a posebno za kreditne kartice u delu „Platne kartice i gotov novac“”, navode u NBS.

Pri tome, napominju u NBS, treba imati u vidu da naknadu, odnosno proviziju za isplatu gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima drugih banaka korisniku platnih usluga naplaćuje banka koja je korisniku izdala platnu karticu kojom se podiže gotov novac na bankomatu druge banke, pa su u skladu sa tim u pregledu prikazane naknade koje naplaćuje banka izdavalac platne kartice kojom je izvršeno podizanje gotovog novca na bankomatu druge banke.

“Naime, pravilima kartičnih sistema najčešće je definisana servisna provizija koju banka izdavalac platne kartice plaća banci prihvatiocu (banci čiji je bankomat) za transakcije podizanja gotovog novca od strane korisnika jedne banke na bankomatima druge banke. Banka izdavalac platne kartice, u skladu sa sopstvenom poslovnom politikom od svog klijenta naplaćuje naknadu za podizanje gotovine na bankomatu druge banke i kroz tu naknadu nadoknađuje iznos servisne provizije, kao i eventualno druge troškove u vezi sa navedenom transakcijom. Uzimajući u obzir da kod transakcije podizanja gotovog novca na bankomatu banke, koja je ujedno i izdavalac i prihvatilac platne kartice (tzv. on-us transakcija) ne postoji navedena servisna provizija, banke najčešće ne naplaćuju naknadu za podizanje gotovog novca na sopstvenom bankomatu”, zaključuju u NBS.

 

Banka            Naknada za podizanje novca na bankomatima drugih banaka u Srbiji

Addiko Bank a.d. Beograd                                    2.00%, min 240 RSD

AIK BANKA a.d. Beograd                                     2%, min RSD 300

API Bank a.d. Beograd                                         1,5%, min 100 RSD

Banca Intesa a.d. Beograd                                   2%, min 90 RSD

Banka Poštanska štedionica                                2% од износа, мин. 50,00 RSD

Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad                     1,5%, min 60 RSD

Direktna Banka a.d. Kragujevac                           1% + 25,00 RSD, min 60,00 RSD

Erste Bank a.d. Novi Sad                                      2%, min 150 RSD

Eurobank a.d. Beograd                                         1.5%, min 90 RSD

Expobank a.d. Beograd                                         2.50%, min 100 RSD

HALKBANK a.d. Beograd                                      1,00%, min. 20,00 RSD

JUBMES banka a.d. Beograd                                2%, min 30 RSD

Komercijalna Banka a.d. Beograd                         2%, min 60,00 RSD

mts banka a.d. Beograd                                         1,2%, min. 30 RSD

NLB Banka a.d. Beograd                                       1,50%, min 20 RSD

OTP banka Srbija AD Beograd                              195 RSD

ProCredit Bank a.d. Beograd                                  2 %, min 130 RSD

Raiffeisen banka a.d. Beograd                                0,33% + 230 RSD (šalter druge banke)

Sberbank Srbija a.d. Beograd                                 2%, min 100 RSD

SRPSKA BANKA a.d. Beograd                               2%, min 20 RSD

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd                         1%, min 50 RSD

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad                            2%, min. 170 RSD

* debitne kartice, platni račun sa osnovnim uslugama

**izvor: NBS

Tags
Back to top button