Budžet za 2020. predviđa zaduživanje države od 600 milijardi dinara – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Budžet za 2020. predviđa zaduživanje države od 600 milijardi dinara

Budžetom Srbije za 2020. godinu predviđeno je da se za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze države, obezbedi 604,5 milijardi dinara.
U predlogu budžeta, koji je Vlada Srbije prosledila Skupštini, precizirano je da će se ta sredstva obezbediti iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada i to u iznosu od najviše 50,6 milijardi dinara.
Sredstva će se obezbediti i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti, odnosno državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti, u iznosu od najviše 312 milijardi dinara, kao i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na medjunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 236,6 milijardi dinara.
Od prodaje domaće finansijske imovine previđeno je da se obezbede i sredstva u maksimalnom iznosu od 5,8 milijardi dinara.
Ocenjeno je da su planirana primanja po osnovu zaduživanja veća od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 499,5 miliona dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.
Javni dug Srbije 23,94 milijarde evra
Javni dug Srbije iznosio je na kraju septembra 23,94 milijarde evra, što čini 52 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija.
Javni dug je na kraju septembra blago povećan u odnosu na prethodni mesec kada je iznosio 23,83 milijarde evra i kada je njegov udeo u BDP-u bio 51,9 procenata.
Na kraju 2018. godine, javni dug je iznosio 23,01 milijardi evra, što je činilo 53,8 odsto BDP-a. Najmanji udeo javnog duga u BDP-u, u visini od 28,3 odsto, zabeležen je 2008. godine, dok je najveći registrovan 2000. godine, kada je činio 201,2 procenta BDP-a.
Tags
Back to top button