NBS će voditi registar sefova kod poslovnih banaka – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS će voditi registar sefova kod poslovnih banaka

Organizacije i lica koje se bave pranjem novca imaju sve maštovitije načine da pare sakriju od nadležnih.

Jedno od zgodnih mesta za skrivanje su i sefovi koje banke iznajmljuju klijentima. Prostorije u kojima se oni nalaze obavijeni su velom tajne. Ta tajnovitost biće manja kada se usvoje izmene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, koje su sada u skupštinskoj proceduri. Osim u vezi sa sefovima, biće novina i kod doznaka koje se šalju iz inostranstva, što se takođe pokazalo kao zgodan kanal za pranje i finansiranje. Tu se sprema i izrada registra.

Narodna banka Srbije će voditi registar sefova kod poslovnih banaka te registar korisnika novčanih doznaka. Te novine neće NBS-u omogućiti da proverava sadržaj sefova u borbi protiv pranja novca. Vodiće se registar u kojem će biti podaci o klijentima koji su zakupili sef, zatim o licima koja imaju ovlašćenje za pristup sefu te o trajanju ugovora o zakupu. Sve te podatke poslovne banke će biti u obavezi da dostave NBS-u. Podaci neće biti dostupni javnosti, odnosno tu će se primenjivati načelo bankarske tajne te zaštita podataka o ličnosti. Registar će se voditi u elektronskom obliku. Prilikom kontrola ili sumnje na pranje novca, nadležni organi su sada prinuđeni na to da se obraćaju svakoj instituciji posebno. Novine će olakšati pristup podacima.

Budući jedinstvani registar korisnika novčanih doznaka te pristup podacima o građanima koji novac dobijaju tim kanalima takođe treba da doprinese sprečavanju pranja novca. Podatke o tom prometu dostavljaće banke i drugi koji se bave transferom novca. Ti podaci takođe neće biti javno dostupni.

Oba registra imaju za cilj da se organima gonjenja, kako našim, tako i međunarodnim, olakša pristup podacima koji bi mogli pomoći kod otkrivanja i daljeg procesuiranja tih dela.

Sefovi koje banke iznajmljuju su dovoljno prostrani da u njih stane dosta novca. Tako se kod jedne od poslovnih banaka može iznajmiti sef veličine 117 s 18 i 100 centimetara. Cena zakupa je 2.000 dinara mesečno. Upola manji je i upola jeftiniji. U oba se može zapakovati dosta novca. Bankari su te veće dimenzije često namenjivali za čuvanje vrednih umetničkih dela, poput slika, vajarskih umetnina. Međutim, eto, sefovi su dobrodošli i onima koji se bave pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Pravljenje oba registra neće predstavljati veći trošak jer će se koristiti postojeći podaci, a oni koji nedostaju, dostavljaće se elektronskim putem.

Da se sefovi u bankama koriste za štošta zna se već odavno. Pre pet godina jedna banka je imala problem jer je sef zakupio kriminalac koji je ulazak u zaštićenu prostoriju gde se oni nalaze koristio za obijanje i krađu. Sve je otkriveno kada je jedna stranka otkrila da je opljačkana.

Izvor: Dnevnik/ D. Vujošević

Tags
Back to top button