Direktorka Svetske banke: Srbija će morati brže da napreduje ako želi da “uhvati priključak” sa Evropom – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Direktorka Svetske banke: Srbija će morati brže da napreduje ako želi da “uhvati priključak” sa Evropom

Srednjeročne prognoze privrednog rasta Srbije ukazuju da će on ostati na nivou od 3 do 4%, a Srbija će morati brže da napreduje ako želi da “uhvati priključak” sa državama centralne i istočne Evrope, kazala je regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Linda Van Gelder
Ona je gostujući na Radio-televiziji Vojvodini da je godišnji rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 7% godišnje moguć u slučaju da se kapital i radna snaga svrsishodnije koriste, da se javna uprava, obrazovni i zakonodavni sistem reformišu.
Van Gelder je navela da bi Srbija udvostručila svoj BDP za 15 godina ako bi privreda rasla po godišnjoj stopi od 5%, a da bi se sa rastom od 7% duplirala za jednu deceniju.
Analiza Svetske banke ukazuje da je za stabilan rast na duži vremenski rok potrebno oko 25% BDP u investicijama, bilo privatnih ili javnih. Javne investicije u Srbiji trenutno iznose 4%.
Kao jedan od faktora koji bi nepovoljno uticao na rast BDP-a, Svetska banka vidi i rast plata u administraciji i državnim preduzećima, koji je najavljen novim rebalansom budžeta, ali i neadekvatan sistem državne pomoći privredi.
“Ako pogledamo sistem državne pomoći, videćete da oko 60% takve pomoći ide javnim preduzećima, koje proizvode 20% vrednosti u privredi. To je nešto što novim predzećima otežava da budu konkurentni”, navela je Van Gelder.
Niska produktivnost je takođe jedna od slabosti domaće privrede, a istraživanje Svetske banke ukazuje da je u srpskoj prerađivačkoj industriji produktivnost manja za trećinu u odnosu na države Evropske unije.
Razlog male produktivnosti je nedovljno inovacija i loša alokacija resursa, uključujući i državnu pomoć.
“Država sve više pomoći dodeljuje sektorima sa niskom produktivnošću. Radna mesta se otvaraju, ali ne dovode do inovacija. Problem je što se u nekim od subvencionisanih fabrika do 90% svih sredstava za proizvodnju uvozi, što znači da šira privreda ne vidi benefite tih mera, da ne dolazi do prelivanja znanja”, dodala je Van Gelder.
Dodala je i da je Svetska banka predložili da se razmotri isplativost dovođenja stranih direktnih investicija u manje produktivne sektore i da počne da se ocenjuje da li državna pomoć namenjena investitorima samo otvara radna mesta, ili treba kreirati programe koji bi stvarali dinamična radna mesta sa velikim platama.
“Samo 5% privatnih firmi ostvaruje brzi rast, odnosno tri godine zaredom rastu za po više od 20% godišnje. Te kompanije stvaraju 60% novih radnih mesta, a ne koriste državnu pomoć”, zaključila je Van Gelder.
Izvor: Novaekonomija
Tags
Back to top button