NBS objavila finansijski vodič za povratnike u Srbiju – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS objavila finansijski vodič za povratnike u Srbiju

Narodna banka Srbije objavila je finasijski vodič za povratnike, odnosno naše građane koji se iz dijaspore vraćaju u Srbiju.

Reč je o informacijama o deviznom poslovanju koje su, kako se navodi značajne za povratak naših građana iz inostranstva.  Cilj vodiča da je da se stvore uslovi za brzi povratak i integraciju naših građana, kao i za raspolaganje njihovim novcem.

Povratnikom se smatra lice koje je boravilo u inostranstvu duže od godinu dana i koje se vraća u Srbiju, a koje se iselilo, boravilo u inostranstvu na osnovu radne ili studentske vize, ali i strani državljani koji se useljavaju u Srbiju, kao i ljudi koji imaju i državljanstvo Srbije i neke druge zemlje.

Vodič odgovara na pitanja kako da otvorite račun i  kako da ugasite račun u banci u Srbiji. Jednostavno je objašnjeno kako da prenesete novac sa računa u inostranstvu na račun u Srbiji, te kako se vrši plaćanje i prenos novca u inostranstvu.

Istaknuto je da se prilikom dolaska u Srbiju efektivni strani novac može  slobodno uneti, pri čemu se carinskom organu prijavljuje iznos veći od 10.000 evra.

Po povratku u Srbiju, na svom računu kod banke u inostranstvu povratnik i dalje bez ograničenja može da drži devize pod uslovom da:
• pored državljanstva RS ima i državljanstvo druge države;
• ima samo strano državljanstvo.

“Ako imate samo državljanstvo RS, dužni ste da devize s Vašeg računa kod inostrane banke unesete u RS”, podvučeno je u dokumentu.

Međutim, izuzetno se devize mogu držati u inostranoj banci ako su ostvarene prodajom nepokretnosti u inostranstvu čiji je povratnik bio  vlasnik;  ako povratnik prima penziju u državi s kojom RS nije zaključila međudržavni sporazum;  ako je povratnik dobio odobrenje NBS da drži devize u inostranstvu (npr. za transakcije s hartijama od vrednosti ili plaćanje troškova lečenja u inostranstvu).

Istaknuto je da radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, banka može da pribavlja i procenjuje verodostojnost informacija o svrsi i nameni transakcija, kao i informacije o poreklu imovine koja je ili će biti predmet transakcije, u skladu s procenom rizika.

Tags
Back to top button