NBS: Depozit u bankama sigurniji – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

NBS: Depozit u bankama sigurniji

Viceguvernerka Narodne banke Srbije Dragana Stanić ocenila je na okruglom stolu o značaju sistema osiguranja depozita i stabilnosti finansijskog sistema da je, zahvaljujući ekonomskim rezultatima, depozit u bankama danas sigurniji i da je moć države da ih zaštiti još veća.

Kako se navodi u saopštenju Narodne banke, stalnom rastu štednje doprinosi evidentan napredak na makroekonomskom planu, pozitivni trendovi na tržištu rada, niska i stabilna inflacija, očuvana stabilnost deviznog kursa i zdrav bankarski sektor, koji uliva sigurnost građanima da su njihova sredstva u domaćim bankama bezbedna.
Predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Hasan Hanić istakao je da, zahvaljujući visokom stepenu poverenja u bankarski sistem, štednja građana neprekidno raste, uprkos smanjenju kamatnih stopa. On je istakao da je, zahvaljujući poverenju u bankarski sistem i u stabilnost nacionalne valute, stepen dinarizacije privrede u stalnom porastu.
Predsednik Odbora direktora Agencije za osiuguranje depozita Vladimir Šarić ocenio je da sistem osiguranja depozita štiti najranjivije kategorije deponenata i doprinusi očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji.
On je istakao da će izmenama Zakona o osiguranju depozita biti postignuto smanjenje nivoa rizika u poslovanju banaka, pravedniji pristup obračunu premije osiguranja depozita i veća održivost finansiranja Fonda za osiguranje depozita.
Tags
Back to top button