Pavlović banka promenila ime u “Naša banka” – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Pavlović banka promenila ime u “Naša banka”

Skupština Pavlović International Banke usvojila je odluku o promeni imena te banke u “Naša banka”.

Takođe, usvojena je i promjena grafičkog amblema banke.

“Izmena naziva Banke vršiće se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo RS i Statutom Banke. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo na Statut, a primenjivaće se od dana registracije izmene naziva Banke kod nadležnog suda”, navedeno je u usvojenoj Odluci.

Skupština akcionara je razmatrala i novi Statut banke, ali i promene u Nadzornom odboru.

Pavlović International banku od biznismena Slobodana Pavlovića i povezanih osoba preuzeli su Galens Novi Sad, Pavgord Foča i Frukta Trade Derventa, koji zajedno poseduju 68 odsto akcija banke s pravom glasa.

Preuzimanje je koštalo 11,1 miliona KM, od čega 7 miliona KM predstavlja dokapitalizaciju.

Izvor: Indikator

Tags
Back to top button