NLB banka Sarajevo isplaćuje dividendu – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEINOSTRANE BANKE

NLB banka Sarajevo isplaćuje dividendu

Na osnovu odluke Skupštine deoničara održane krajem maja ove godine, NLB Banka d.d. Sarajevo isplatiće dividendu deoničarima, a kao datum početka isplate određen je 7. oktobar ove godine.

Skupština NLB Banke d.d. Sarajevo 30. maja 2019. godine je donela Odluku o rasporedu dobiti iz 2018. godine i isplati zadržane dobiti iz ranijih godina, temeljem koje se iz neto dobiti iz 2018 godine isplaćuje dividenda na redovne i prioritentne deonice.

Dividenda za prioritetne deonice će se obračunati po kamatnoj stopi na oročene depozite građanima preko tri godine, koja se primenjuje u Banci na dan održavanje Skupštine.

Visina dividende za jednu redovnu deonicu iznosi 28,40 KM.

Dividenda se isplaćuje deoničarima – vlasnicima redovnih deonica, koji su se nalazili na listi deoničara Banke kod Registra vrednosnih papira FBiH na dan donošenja Odluke Skupštine, navedeno je u saopštenju banke.

 

Tags
Back to top button