Mali: Uskoro kraj problematičnim kreditima banaka koje su godinama u stečaju – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Mali: Uskoro kraj problematičnim kreditima banaka koje su godinama u stečaju

Agencija za osiguranje depozita (AOD) objavila je juče u dnevnim listovima Politika i Novosti, kao i na svojoj internet prezentaciji, oglas za ustupanje portfelja potraživanja uz nadoknadu osam banaka u stečaju, kao i potraživanja kojima AOD upravlja, u ime i za račun Republike Srbije u ukupnom iznosu od 1,82 milijardi evra.

Ministar finansija Siniša Mali ocenio je da je drugi paket takozvanih loših plasmana ili problematičnih kredita (NPL), koji je oglašen, znak da uspešno rešavamo dugogodišnji problem banaka u stečaju.

„Suština je da na ovaj način oslobađamo imovinu koja je godinama bila zarobljena, koja će se vratiti u privredne tokove. Glavni motiv je da se resursi ponovo aktiviraju, a da se zahvaljujući tome povećava stopa rasta“, rekao je Mali.

U junu ove godine, naveo je ministar, prodato je 240 miliona evra prvog paketa problematičnih kredita, prvi put posle 18 godina.

„Ovo je jedini pravi način, ali i pokazatelj da smo jasni u nameri da želimo da rešavamo probleme koji su kočili našu privredu mnogo godina“, rekao je Mali i dodao da je prodaja spornih potraživanja definisana u programu koji imamo sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Postupak ustupanja portfelja potraživanja će se sprovesti kroz dvofazni proces, i to kroz postupak podnošenja neobavezujućih ponuda i postupak podnošenja obavezujućih ponuda.

Javnim pozivom je predviđeno da zainteresovani investitori AOD podnesu izjavu o zainteresovanosti najkasnije do 8. novembra 2019. godine, a dužni su da neobavezujuće ponude podnesu najkasnije do 2. decembra 2019. godine.

Nakon procene pristilih neobavezujućih ponuda, AOD će obavestiti investitore koji su podneli neobavezujuću ponudu da li su ostvarili pravo za učestvovanje u fazi podnošenja obavezujućih ponuda.

U nastavku procesa predviđen je period u kom se zainteresovani investitori mogu detaljno upoznati sa portfeljom. Predviđeni rok za podnošenje obavezujućih ponuda je 15. april 2020. godine.

Tags
Back to top button