Gorenjska banka koja je u vlasništvu AIK banke zabeležila rast bruto prihoda za 28,3 odsto – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Gorenjska banka koja je u vlasništvu AIK banke zabeležila rast bruto prihoda za 28,3 odsto

Gorenjska banka je zajedno sa svojim novim vlasnikom AIK Bankom, jednom od najuspešnijih i kapitalno stabilnih banaka u regionu, formirala novu bankarsku grupu početkom 2019. godine i najavila intenzivno širenje poslovanja u Sloveniji, ali i široj regiji.

Pored optimizacije procesa upravljanja i razvoja, dve banke su formirale i zajedničko tržište i zajedničku uslugu u okviru nove bankarske grupe. Poslovni rezultati Gorenjske banke u ovoj godini pokazuju da je novi strateški vlasnik, AIK banka, uspeo u velikoj razvojnoj promeni.

Tako je u 2019. Gorenjska banka poboljšala sve pokazatelje poslovanja. Trend stabilnog poslovanja se nastavlja. U prvoj polovini godine bruto prihod je porastao za 28,3 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, a operativni troškovi su na približno istom nivou. Na dan 30. juna 2019. ukupna imovina Banke iznosila je 1,872 miliona evra, što je za 2,2 odsto više u odnosu na kraj 2018. godine.

Poboljšana je i isplativost Banke koja je za period januar – juni 2019. godine iznosila 49,7 odsto. Neto profit je iznosio 22,0 miliona evra. Obim kredita na dan 30. juna 2019. iznosio je 1,121 miliona evra. Zdrav deo portfelja povećan je za 11 odsto, a udeo nekvalitetnih kredita smanjen je za 26 odsto. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u letnjim mesecima, posebno u oblasti lizinga, maloprodajnih kredita i kredita malim i srednjim preduzećima. Poslednji je porastao za 8,1 odsto do kraja avgusta.

U julu i avgustu, nekvalitetna izloženost i nekvalitetni krediti nastavili su da se smanjuju. U prvih osam meseci banka je smanjila nekvalitetne kredite za 31 odsto kako bi nastavila strateški fokus na poboljšanju kvaliteta svog kreditnog portfelja.

Jedan od strateških projekata Gorenjske banke ove godine je potvrđivanje dugoročne poslovne saradnje sa Masterkardom. Pored kvalitetnih proizvoda, poslovno partnerstvo Gorenjske banke sa Masterkardom garantuje naprednu digitalnu tehnologiju. Istovremeno, banka digitalizuje oblast faktoringa i sveobuhvatno preuređuje svoju mobilnu banku.

U narednim nedeljama Gorenjska banka otvoriće i moderan bankarski centar Vienna Vertical u Ljubljani, čija će specijalnost biti poseban digitalni centar.

Predsednik Uprave Gorenjske banke naglasio je da Gorenjska banka sledi svoje poslovne ciljeve koje je postavila zajedno sa svojim novim vlasnikom AIK Bankom. S obzirom na usvojenu strategiju razvoja poslovanja, Gorenjska banka će povećati prisustvo u glavnim regionalnim centrima u Sloveniji i nastaviti proces širenja u međunarodni prostor. Dakle, u septembru je već pojačala svoje prisustvo u Hrvatskoj.

“Sjajnim odnosom prema potrebama tržišta, Gorenjska banka pokazuje svoju posvećenost vrednostima sigurnosti i stabilnosti. To se pokazalo u prošlosti i ogleda se u dobrim poslovnim rezultatima. Broj klijenata raste u svim segmentima, što omogućava stabilan rast tržišnog udela”, rekao je Mario Henjak, predsednik Uprave.

Izvor: Blic

Tags
Back to top button