Banjalučka MF banka planira dokapitalizaciju vrednu 4,3 miliona KM – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Banjalučka MF banka planira dokapitalizaciju vrednu 4,3 miliona KM

MF banka a.d. Banja Luka planira dokapitalizaciju vrednu 4,3 miliona KM, sadržano je u predlogu odluke za Skupštinu akcionara koja je zakazana za 30. septembar, izveštava Indikator.ba.

Predlogom odluke predviđena je emisija 43.000 akcija, ukupne nominalne vrednosti 4,3 miliona KM, od čega će 38.025 akcija nominalne vrednosti od 3.802.500,00 KM biti emitovano za kvalifikovanog investitora MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka, a 4.975 akcija nominalne vrednosti 497.500,00 KM za kvalifikovanog investitora FMO (Financierings – Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.).

Ianče, MKD “MIKROFIN” d.o.o. Banja Luka je trenutno vlasnik 78,340770 % akcija sa pravom glasa MF banke, a FMO 11,569992 %.

Emisija akcija će se vršiti bez objavljivanja prospekta i bez mogućnosti prava preče kupovine.

Banka vrši dokapitalizaciju, kako je obrazloženo, radi poboljšanja kvaliteta i adekvatnosti kapitala, stvaranja preduslova za ispunjenje propisanih regulatornih limita koji zavise od visine osnovnog kapitala, te stvaranja uslova za sigurnije i stabilnije poslovanje.

Trenutno, registrovani osnovni kapital MF banke iznosi 46,84 miliona KM, a ukoliko dokapitalizacija bude uspešna, a za što je potrebno da u previđenom roku budu uplaćeno 70 odsto od ukupnog broja emitovanih akcija, kapital će biti povećan na 51,14 miliona KM.

Tags
Back to top button