Zlata Lukić za Bankar.rs: Uprkos svim izazovima banke u Srbiji rade ozbiljan posao u komunikacijama – Bankar.rs
INTERVJUISLIDERSVE VESTI

Zlata Lukić za Bankar.rs: Uprkos svim izazovima banke u Srbiji rade ozbiljan posao u komunikacijama

Udruženje banaka Srbije ove godine po drugi put organizuje savetovanje BankMark – Marketing u bankama, događaj koji ima za cilj da okupi marketinške stručnjake koji rade u bankama, ali i sve one koji, baveći se marketingom i komunikacijama, sarađuju sa finansijskim institucijama. Zlata Lukić, specijalni savetnik za marketing i PR Udruženja u intervjuu za Bankar.rs otkriva da li i u čemu banke u Srbiji greše u oblasti marketinga, te objašnjava na koji način ovaj događaj UBS može da im pomogne.

“Kao svojevrsnim posrednicima između banaka i regulatora, želja nam je da dodatno pospešimo dijalog na toj relaciji u pogledu svih aktuelnih pitanja regulative u ovoj oblasti. Predstavnici Narodne banke Srbije, iz Sektora za zaštitu korisnika, prepoznali su naše napore i potvrdili svoje učešće tako da će BankMark 2019 bankama pružiti priliku da u direktnom razgovoru sa regulatorom dobiju odgovore na pitanja vezana za primenu Odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, koja je stupila na snagu u aprilu. Ovaj segment nastavićemo pričom o samoregulativi i novoosnovanoj Nacionalnoj asocijaciji za etičke standarde u oglašavanju, ali i aktuelnoj tematici koju pokreće nedavno usvojeni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti”, navodi Lukić.

Najavljujući ovogodišnji BankMark kažete da je to jedini događaj u oblasti marketinga i komunikacija posvećen bankarima?
– Tako je. Poslednjih godina sve je izraženiji trend bavljenja marketinškim temama na brojnim skupovima različitih formata, ali nijedan od njih nije posvećen užoj ciljnoj grupi marketinških stručnjaka iz banaka. Upravo to me je i inspirisalo da prošle godine pokrenem jedanovakav događaj, koji i samim svojim imenom dovoljno jasno upućuje na osnovnu ideju. Sarađujući sa kolegama iz banaka koji se bave komunikacijama, shvatila sam da ima prostora da se upravo njima omogući platforma za razmenu iskustava, svakako u meri u kojoj to uslovi konkurencije na bankarskom tržištu dozvoljavaju.

Kakve su bile reakcije posle prvog BankMarka prošle godine?
– Reakcije su bile više nego pozitivne i, ako smem neskromno da ocenim, ostvarili smo zapažen uspeh. Čitav koncept događaja osmišljen je od nule i mnogo rada je uloženo da bi program tematski bio adekvatan i prilagođen ciljnoj grupi. Želela sam da publici pružimo sadržaj koji će im zaista biti zanimljiv ali i koristan, odnosno primenljiv u svakodnevnom radu. Sudeći po sjajnom odzivu i komentarima učesnika, u tome smo i uspeli.

Šta biste još izdvojili u ovogodišnjem programu?
– Uvek je aktuelna tema odnosa agencije i klijenta, kojom ćemo se baviti u okviru panela “Šta se dešava na relaciji agencija – klijent? Da li je klijent uvek u pravu?” Osim toga, posebno bih istakla predavanje o neuromarketingu u kontekstu bankarstva i finansija, koje će održati eminentni stručnjak u ovoj relativno mladoj disciplini, dr Nikolaos Dimitriadis, izvršni direktor kompanije Trizma Neuro. Priču ćemo zaokružiti predstavljanjem podataka o percepciji banaka u javnosti, odnosno prisustvu banaka u medijima.

Kad smo kod toga, reklo bi se da naši građani nemaju baš lepo mišljenje o bankama. Menja li se situacija po tom pitanju poslednjih godina i kako bi po vašem mišljenju to moglo da se promeni?
– Ne bih to vezivala isključivo za naše podneblje. Činjenica je da banke nigde na svetu nisu omiljene, mada je ovaj fenomen u Srbiji možda izraženiji zbog specifičnosti sredine i faktora poput, recimo, nižeg životnog standarda. Naša misija u Udruženju banaka, između ostalog, jeste da kontinuirano radimo na tome da popravimo percepciju banaka u javnosti i želim da verujem da se situacija polako menja u pozitivnom smeru, kao i da će se narednih godina sve primetnije menjati. Postoji mnogo činjenica u vezi sa bankarskim sektorom koje nisu poznate široj javnosti, a koje umnogome govore o pozitivnom uticaju banaka na ekonomski sistem zemlje, na privredu, na svakodnevni život svih nas. Na tom putu smo apsolutno posvećeni tome da građane, kao korisnike finansijskih usluga, edukujemo zbog čega finansijsko opismenjavanje svih uzrasta i kategorija stanovništa predstavlja naše trajno opredeljenje. Banke postaju sve svesnije važnosti ovog aspekta, te se poslednjih godina kroz različite projekte u saradnji sa nama ili individualno sve intenzivnije bave ovom temom. Osim toga, potrebno je dodatno isticati značaj funkcionisanja bankarskog sektora i njegov doprinos u širem društvenom i ekonomskom kontekstu, a naročito sve vidove društveno odgovornog poslovanja banaka.

Gde najviše greše banke u Srbiji kada je u pitanju predstavljanje u javnosti?
– Čini mi se da ne greše. Naprotiv, usudila bih se da kažem da se odlično „drže” i rade ozbiljan posao u pogledu eksterne komunikacije, naročito imajući u vidu sve izazove poslovnog okruženja. I u tome imaju punu podršku nas iz Udruženja banaka.

Da li banke na domaćem tržištu dovoljno ulažu u marketing? Na prvi pogled bi se reklo da tek manji broj banaka ima značajno prisustvo po pitanju oglašavanja i reklama?
– Nezahvalno je govoriti o takvim procenama u globalu, ali ulaganja svakako odražavaju poslovne ciljeve, strategiju i politiku pojedinačnih banaka. Tačno je da njihovo prisustvo po pitanju oglašavanja varira, po logici stvari manje banke raspolažu i manjim budžetima, te se posledično stvara utisak da oglasni prostor „pripada” nekolicini većih banaka. Međutim, ono što ne treba gubiti iz vida jeste prednost modernog doba u vidu brojnih novih kanala komunikacije koji omogućavaju svima, i velikima i malima, da lako, bez značajnijih ulaganja, dopru do svojih postojećih i potencijalnih korisnika. Potencijal društvenih mreža i digitala uopšte je neograničen i dovodi sve igrače na tržištu u ravnopravniji položaj.

Možete li da izdvojite jednu banku koja ima najbolji marketing?
– Imam svoje lične favorite, ali ne bi bilo profesionalno da to podelim sa vama. (smeh)

Godinu i po dana ste na poziciji specijalnog savetnika za marketing i PR Udruženja banaka Srbije. Kakva je vaša uloga i kojim to aktivnostima UBS doprinosite imidžu bankarskog sektora?
– Pozicija je vrlo odgovorna, posao je kompleksan, jer treba uskladiti mnogo mišljenja i pogleda na stvari. Ali baš to je za mene veliki izazov. Koordiniranjem različitih PR aktivnosti u okviru Udruženja svakoga dana težimo tome da se otvorimo ka javnosti, razbijemo stereotip proračunatih i strogih bankara i pokažemo da smo pristupačni i predusretljivi stručni ljudi, koji su spremni da pomognu, posavetuju i edukuju. Značajan deo naših aktivnosti predstavlja organizacija stručnih seminara, radionica i savetovanja iz svih segmenata bankarskog poslovanja. Prošle godine repertoar smo dopunili i savetovanjem u oblasti marketinga i komunikacija, kojim smo i započeli ovaj razgovor, sa željom da i BankMark vremenom preraste u tradicionalan godišnji skup.

Tags
Back to top button