CG: Sporovi protiv Adiko i NLB teški blizu 30 miliona evra – Bankar.rs
ANALIZEBANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

CG: Sporovi protiv Adiko i NLB teški blizu 30 miliona evra

Protiv Adiko banke se vodi 66 sudskih sporova ukupne vrednosti 16,9 miliona evra, a protiv NLB 146 ukupne vrednosti 12,8 miliona evra, navedeno je u izveštajima nezavisnih revizora za prošlu godinu koje su uradili Diloit i Ernest Jang.

Adiko banka je protiv malih i srednjih preduzeća pokrenula 10, a protiv fizičkih lica 24 spora ukupne vrednosti 1,56 miliona evra. NLB banka istovremeno vodi i 81 sudski spor u kojima ima status tužioca, u ukupnom iznosu od 4,5 miliona evra. Obe banke su, kako se navodi u dokumentima, obezbedile rezervisanja po potencijalnim troškovima po ovom osnovu.

ADIKO

Broj sudskih sporova pokrenutih protiv Adiko banke, bivše Hipo Alpe Adria banke, na kraju prošle godine bio je 66. Građani, odnosno fizička lica pokrenula su 56, a firme ili pravna lica 10 tužbi. Predmet spora u većini predmeta su poništavanje ugovora o hipoteci, poništavanje ugovora o kreditu, utvrđivanje prava vlasništva…

Po proceni advokatskih kancelarija i pravne službe banke, ukupna utvrđena vrednost ovih postupaka iznosi 16,9 miliona evra bez eventualnih zateznih kamata koje mogu biti utvrđene po okončanju sudskih sporova – navodi se u izveštaju nezavisnog revizora. Adiko banka očekuje, kako se navodi u izveštaju revizije, uspeh u sporu u većini predmeta.

-Izvršeno je rezervisanje za sudske sporove. Za 13 predmeta u ukupnom iznosu od 153 hiljade evra. – Banka učestvuje kao poverilac u izvršnim predmetima naplate potraživanja na imovini dužnika, za 34 klijenta (od čega deset malih i srednjih preduzeća), čija izloženost na kraju 2018. godine iznosi 3,03 miliona evra – objašnjeno je u izveštaju.

Tužbe nisu samo protiv banke nego je i ona protiv malih i srednjih preduzeća pokrenula 10, a fizičkih lica 24 spora.

– Predmet spora u većini predmeta pokrenutih protiv fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća je namirenje duga nastalog po osnovu neplaćanja obaveza po kreditu, putem: tužbe, predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave kroz prodaju nepokretnosti, blokadom računa pravnog lica, koje je dalo menicu i menično ovlašćenje kao obezbeđenje kredita fizičkog lica, sudskim izvršenjem blokade zarade klijenta i/ili žiranata, a na osnovu administrativne zabrane i slično. Ukupna vrednost ovih sporova bila je 1,56 miliona evra- navode revizori.

Advokatske kancelarije za banku vode 34 spora.

-Adiko banka je kao poverilac započela postupak vansudske prodaje nepokretnosti za 10 klijenata čija izloženost je 31. decembra 2018. godine iznosila 982 hiljade evra – ističe se u dokumentu objavljenom na Montenegroberzi.

NLB

U izveštaju Ernest Janga za NLB se navodi da je banka na kraju godine imala 143 započeta sudska spora u kojima je imala status tuženog lica, u ukupnom iznosu od 12,88 miliona evra.

 – Imajući u vidu stepen materijalnosti i procenu rizika, banka je izvršila rezervisanje u iznosu od 2,95 miliona evra. Tokom decembra je iz prethodno rezervisanih sredstava isplaćeno 991 hiljada evra u jednom od materijalnih sporova – pojašnjavaju revizori.

Ishod sporova za koje nije izvršeno rezervisanje za sada, navode u izveštaju, nije moguće pouzdano oceniti.

– Ali mišljenje rukovodstva i pravnog savetnika je da se ne očekuju dodatni negativni ishodi sporova koji bi mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze banke – konstatuje se u dokumentu.

Ističe se takođe da vrednost tužbi protiv banke i svih materijalno značajnih sporova je procenjena pojedinačno i mala je verovatnoća da će banka imati gubitke koje treba priznati u pojedinačnim finansijskim iskazima, osim onih već priznatih.

Banka vodi i 81 sudski spor u kojima ima status tužioca, u ukupnom iznosu od 4,5 miliona evra. Nezavisni revizori u izveštajima navode detaljnu analizu stanja u ove dve banke uz ocenu da finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju banke kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za prošlu godinu, a u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore i propisima Centralne banke.

Izvor: Pobjeda, Portal Analitika

Tags
Back to top button