Mali: Bolji izgled za poboljšanje kreditnog rejtinga je potvrda dobrih rezultata – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Mali: Bolji izgled za poboljšanje kreditnog rejtinga je potvrda dobrih rezultata

Rejting agencija Moody’s popravila je izgled za povećanje kreditnog rejtinga Srbije sa stabilnog na pozitivan i potvrdila ocenu kreditnog rejtinga na nivo Ba3. Tim povodom ministar finansija Siniša Mali rekao je da je to poruka investitorima i domaćoj javnosti da je Vladina ekonomska politika ispravna i da su privredu i finansije sada dovedeni do nivoa održivosti i daljeg rasta.

Kreditni rejting ukazuje na sposobnost jedne države da na vreme servisira svoje finansijske obaveze. Odgovorna fiskalna politika koju vodimo, uravnotežen budžet, odlučno držanje javnog duga, kao i precizno definisanje fiskalnih pravila, dovešće nas do daljeg smanjenja rizika zemlje, pada kamatnih stopa za državu i privredu, i tako, do još većeg kreditnog rejtinga, kao i privrednog rasta“, rekao je Mali.

On je podsetio da je Srbija od 2015. potpuno neutralisala zaostatak u odnosu na uporedive zemlje i da zasluge za to pripadaju ekonomskoj politici koja je vodila ka obaranju fiskalnog deficita i smanjenju javnog duga.

„Potvrdu da je reč o ispravnom putu, dalo je i međunarodno tržište. Srbija je danas u mogućnosti da se zadužuje na međunarodnom finansijskom tržištu po povoljnijim uslovima, sa kamatnom stopom koja ne odstupa bitno od one koju dobijaju uporedive zemlje Centralno-istočne Evrope. Potvrdu toga dala je i i nedavna emisija desetogodišnjih evroobveznica po kamatnoj stopi od 1,5 odsto godišnje, što je višestruko manje od stope po kojoj smo se zaduživali prethodnih godina“, rekao je Mali.

On je naveo da je sve to potvrda smanjenog kreditnog rizika zemlje, kao i da sada možemo da na vreme i predviđenom dinamikom da vraćamo svoje dugove, što uliva dodatnu sigurnost kreditorima.

Mali je istakao i da se nastavlja rad na reformama i zakonima i tako šalje poruka investitorima da je Srbija dobra zemlja za ulaganje.

„Nastavljamo sa usklađivanjem domaćih propisa sa evropskom regulativom, kao i sa unapređenjem uslova domaćeg tržišta kapitala. Na taj način ćemo dodatno podstići investicije, a s druge strane biti još predvidiviji i sigurniji za ulaganja“, naveo je ministar.

Mali je naglasio da će najavljeni investicioni projekti dati dodatni impuls, te će se tako kroz izgradnju ključne infrastrukture, pružiti podsticaj privrednom rastu u srednjem roku.

On je naglasio i da sve ovo što se dešava vodi ka daljem smanjenju kamatnih stopa po kojima se privreda zadužuje, što će, očekuje, otvoriti kanale i da domaće investicije u još većoj meri podstiču privredni rast.

Tags
Back to top button