Neto dobit UNIQA grupe u prvoj polovini 2019. iznosila 105,6 miliona evra – Bankar.rs
OSIGURANJESVE VESTI

Neto dobit UNIQA grupe u prvoj polovini 2019. iznosila 105,6 miliona evra

UNIQA grupa izvestila je o “solidnoj” prvoj polovini 2019. godine, s neto dobiti od 105,6 miliona evra i ukupnim obimom zaračunatih premija od 2,8 milijardi evra. Sektor zdravstva zabeležio je najveći rast + 3,4%, dok se životno osiguranje smanjilo za 4,2% na nivou grupe.

Ukupne bruto obračunate premije UNIQA grupe (uključujući deo štednje životnog osiguranja povezan sa investicionim jedinicama) porasle su za 0,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na 2.814,9 miliona evra u prvoj polovini 2019. godine. Segment sa najvećom težinom u ukupnoj količini bruto zaračunatih premija bio je Property and Casualty ( 55%), a slede Life ( 25%) i Health (20%).

U centralnoj Evropi (CE = Poljska, Slovačka, Češka, Mađarska) – premije (uključujući delove štednje od životnog osiguranja vezane za indekse) doživele su minimalan pad od 0,2 odsto, na 484,5 miliona evra u prvih šest meseci 2019.

U regiji Istočne Evrope (EE = Rumunija + Ukrajina) zabeleženo je povećanje od 11,8 odsto, na 98,8 miliona evra.
U jugoistočnoj Evropi (JIE = Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija) povećanje je bilo za 8,1 odsto, na 165,5 miliona evra. Samo u Rusiji obim zaračunatih premija smanjio se za 16,6 odsto, na 42,6 miliona evra.

Prihodi od ulaganja porasli su za 4,2 odsto, na 301,0 milion evra u prvoj polovini 2019. godine (1. polugodište 2018. godine: 288,7 miliiona evra). Ostvareni i nerealizovani dobici i gubici od oko 50 miliona evra imali su pozitivan uticaj u prvoj polovini 2019. To uključuje ostvareni dobitak od prodaje nekretnina u iznosu od oko 45 miliona evra.

Koeficijent ukupnih troškova povećan je na 27,0% (1H2018: 25,3%), 1,7 procentnih poena više. Kombinovani omer nakon reosiguranja porastao je na 97,3% (+0,02 pp. promena).

Konsolidovana neto dobit (neto dobit za razdoblje koje se pripisuje deoničarima UNIQA Insurance Group AG) smanjena je za 5,9 odsto, na 105,6 miliona evra (1H2018: 112,3 miliona EUR).

Tags
Back to top button