Kombank Trader – Aplikacija uz pomoć koje ćete brzo i lako trgovati na domaćoj i najvećim svetskim berzama – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEElektronsko bankarstvoINOVACIJESVE VESTI

Kombank Trader – Aplikacija uz pomoć koje ćete brzo i lako trgovati na domaćoj i najvećim svetskim berzama

Uz pomoć jedinstvene web aplikacije Kombank Trader brzo i lako trgujte na domaćoj i najvećim svetskim berzama – XETRA, NYSE, NASDAQ, TORONTO, LONDON, PARIS, TOKYO, WARSAW…

Kombank Trader je savremena Web aplikacija za on line ispostavljanje naloga za trgovanje finansijskim instrumentima na domaćoj i najvećim svetskim berzama. Aplikacija je u celini nastala angažovanjem stručnjaka Komercijalne banke, sa ciljem da klijentima fizičkim i pravnim licima omogući jednostavno i lako ispostavljanje naloga za trgovanje, svim danima u godini u vremenu od 00:00 do 24:00 časa.

Kombank Trader – prednosti i pogodnosti korišćenja aplikacije

 • Brzo i lako ispostavljanje naloga za kupoprodaju finansijskih instrumenata preko računara ili mobilnog telefona i tableta baziranog na android platformi (za sada samo Beogradska berza) iz bilo kog dela zemlje ili sveta gde postoji internet konekcija, sa mesta koje Vama najviše odgovara;
 • Jednostavno rukovanje aplikacijom (user friendly);
 • Izuzetno povoljne provizije;
 • Brzo ugovaranje korišćenja aplikacije preko široke mreže ekspozitura Komercijalne banke;
 • Automatska provera stanja novca i hartija koja isključuje greške u davanju naloga za trgovanje;
 • Netting hartija i novca na T+0 – omogućava korisniku da u toku istog dana (intra day) ispostavlja naloge za trgovanje sa hartijama i novcem od realizovanih transakcija tog dana (ne čeka se saldiranje na standardnih T+2);
 • Novčana sredstva za trgovanje se nalaze na računima klijenata u Komercijalnoj banci i uvek su na raspolaganju klijentu, što obezbeđuje potpunu pravnu zaštitu i sigurnost portfolija u hartijama od vrednosti i novcu;
 • Kod trgovanja u inostranstvu klijent nema obavezu transfera/doznake sredstava u inostranstvo, niti povlačenja sredstava iz inostranstva, čime ostvaruje uštedu u troškovima i izbegava administrativne procedure, a novčana sredstva na namenskim računima klijenata, su osigurana od strane Agencije za osiguranje depozita;
 • Lista finansijskih instrumenata koja je u ponudi je u potpunosti usklađena sa regulativom NBS i Zakonom o deviznom poslovanju (trgovanje u inostranstvu);
 • Za sve vrste naloga korisnik ima pristup za štampu pisane potvrde u PDF formatu;
 • Dvojezičnost aplikacije – srpski i engleski jezik;
 • U celoj aplikaciji, kod svakog servisa, prisutna je pomoć korisniku.

Kombank Trader na domaćem tržištu posebno omogućava i:

 • Uvid u kretanje cena hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi, kako u realnom vremenu, tako i u zadatom intervalu datuma;
 • Uvid u 10 najboljih ponuda za kupovinu i prodaju u realnom vremenu (“dubina tržišta”);
 • Uvid u ukupnu ponudu i tražnju po odabranoj hartiji;
 • Mogućnost ispostavljanja stop-limit naloga;
 • Mogućnost zadavanja “alarma” i prijem SMS ili e-mail poruke u skladu sa zadatim kriterijumom cene za pojedinačnu hartiju od vrednosti (stop limit i stop loss);
 • Uvid u obim trgovanja za odabranu hartiju;
 • Trend kretanja cene za odabranu hartiju;
 • Pregled vrednosti portfolija po trenutnim tržišnim cenama (poslednji završeni trgovački dan),prosečnu cenu, cenu na tački rentabilnosti, stopu prinosa kao i pregled ostvarenih prodaja (dobitak/gubitak);
 • Unapred pripremljene naloge spremne da na klik budu poslati na berzu

Kako postati koristnik aplikacije?

Neophodni uslovi su da u Komercijalnoj banci imate:

 • Otvoren tekući račun (nije neophodno prebacivanje plate);
 • Otvoren vlasnički račun hartija od vrednosti;
 • Otvorene namenske novčane račune za trgovanje finansijskim instrumentima;
 • Servis Web E-banke;
 • Zaključen Ugovor o posredovanju u kupovini i prodaji finansijskih instrumenata.

Jednostavnim popunjavanjem standardizovanog Zahteva za korišćenje aplikacije, koji možete dobiti u ekspoziturama Komercijalne banke ili u Odeljenju brokersko-dilerskih poslova, zaposleni će Vam u najkraćem roku omogućiti da postanete korisnik aplikacije Kombank Trader ukoliko i ne posedujete neophodne uslove.

Za sve dodatne informacije pogledajte Korisničko uputstvo za naloge koji se ispostavljaju putem aplikacije Kombank trader ili se obratite Kontakt centru na telefone: 0700 800 900 i 011 20 18 600 ili direktno na e-mail adresu: [email protected].

Tags
Back to top button