Tržište elektronskih komunikacija – Prihod skoro 200 milijardi dinara, najviše od mobilne telefonije – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Tržište elektronskih komunikacija – Prihod skoro 200 milijardi dinara, najviše od mobilne telefonije

Ukupan prihod ostvaren na tržištu elektronskih komunikacija Republike Srbije u 2018. godini iznosi oko 198,7 milijardi dinara, što je za 3,9 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. U bruto domaćem proizvodu Srbije prihodi od elektronskih komunikacija su u 2018. godini imali udeo od 3,9 procenata. Najveći deo u ukupnim prihodima ostvaren je, kao i prethodnih godina, od pružanja usluge mobilne telefonije, i on čini 58,2 odsto ukupnih prihoda (115,6 milijardi dinara), saopštila je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija u 2018. godini, koje iznose 41,7 milijardi dinara, ostvarile su povećanje od 27 odsto u odnosu na 2017. godinu. Dve trećine ukupnih investicija utrošeno je u mobilnu (17 milijardi dinara) i fiksnu mrežu (11,1 milijardi dinara).

Broj korisnika mobilne mreže i dalje premašuje ukupan broj stanovnika, iako beleži manji pad. U 2018. godini na 100 stanovnika bilo je 120 korisnika mobilne telefonije, umesto 122 koliko ih je bilo u 2017. Uprkos smanjenju ukupnog broja korisnika u poslednje tri godine, količina odlaznog govornog saobraćaja u minutima ipak raste, pa je tako u 2018. godini zabeleženo povećanje od 6,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Tokom protekle godine svaki korisnik mobilnog telefona je u proseku dnevno razgovarao oko 5 minuta i 24 sekunde. S druge strane, broj poslatih poruka i dalje sledi opadajući trend sa oko dve poruke dnevno po korisniku, preneo je Blic.

Fiksna telefonija takođe beleži pad broja pretplatnika, pa je tako u 2018. godini tek 79,5 odsto domaćinstava imalo fiksni telefon.

Tržište širokopojasnog pristupa Internetu u Srbiji je u proteklom periodu karakterisao značajan rast, koji se nastavio i u 2018. godini. Prihodi od pružanja usluga fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu su u odnosu na 2017. godinu povećani za 8,3 odsto. Osim ukupnog broja korisnika, došlo je i do promene strukture Internet paketa u smislu povećanja broja paketa većih brzina. Ukupan broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu je u 2018. godini iznosio 1,55 miliona i zabeležio je rast od 4,7 procenata u odnosu na prethodnu godinu.

I dalje se za pristup Internetu najviše upotrebljavaju mobilni telefoni, što je rezultiralo porastom broja korisnika usluge mobilnog Interneta od 10,7 odsto. Povećanje broja korisnika je uslovilo i povećanje obima Internet saobraćaja, koji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu i u 2018. godini je iznosio skoro 218 miliona GB na godišnjem nivou. Građani su Internet najviše koristli za traženje informacija o robi i uslugama (76,8 odsto) i gledanje video sadržaja sa Internet servisa za razmenu kao što su YouTube, Flickr, Picasa (76,3), kao i za društvene mreže poput Facebooka i Twitera (70,3).

Ukupan broj pretplatnika usluge distribucije medijskih sadržaja je u godini za nama iznosio 1,88 miliona i povećan je u odnosu na 2017. za 10,6 odsto, najviše zahvaljujući porastu pretplatnika usluga distribucije medijskih sadržaja preko kablovske distributivne mreže. Najveće učešće u 2018. godini u ukupnim prihodima od distribucije medijskih sadržaja imaju prihodi od KDS-a, u visini od 63 odsto, koji su porasli za 7 procenata.

Tokom prethodne godine procenat prigovora korisnika na kvalitet elektronskih komunikacionih usluga je u proseku bio manji od 10 odsto za sve vrste usluga.

Tags
Back to top button