Napravite plan karijere: Želje, vrednosti, ciljevi… – Bankar.rs
SAVETI ZA POSAOSVE VESTI

Napravite plan karijere: Želje, vrednosti, ciljevi…

Kao što je rast i razvoj biljnih kultura nemoguć bez kakve-takve ukorenjenosti, tako je i lični napredak bez korelacije sa okolinom unapred osuđen na propast. Ukratko, razvoj ličnosti ili lični napredak, te rast karijere koji iz toga proizlazi, dodatne su vrednosti koje ponajviše zavise od nas samih, ali jednako tako i od drugih – poslovnog okruženja, organizacije u kojoj radimo i celog ekosistema u kom živimo.

Pre nego što krenete sa izradom plana svoje karijere, na umu bi trebalo da imate sledeće

Moje želje i vrednosti

Na početku izrade plana karijere važno je odrediti podudarnost sopstvenih želja i vrednosti sa nekom pretpostavljenom, odnosno željenom karijerom. Kasnije ćete analizirati jesu li te želje realne.

Moje kompetencije

Bitno je napraviti spisak znanja, veština i stavova potrebnih za obavljanje zadataka iz određenog karijernog područja. Jeste li dovoljno precizni i pedantni za hirurga? Ili ste pomalo šlampavi i kreativni? Najvažnije je da budete iskreni prema sebi.

Moje mogućnosti

Mogućnosti su zapravo pretpostavke koje morate ispuniti kako biste se mogli baviti određenim poslovima, a koje se odnose na zanimanje, školovanje, radno iskustvo, rad na projektima, prekvalifikacije i slično. Uvek je dobro krenuti od onog što već imate u ruci i što već znate. Lepo je biti pilot, ali za to treba naučiti upravljati avionom.

Moji ciljevi

U postavljanju ciljeva nastojite da budete realni, polazeći od vlastitih kompetencija, želja i vrednosti. Tačno tim redosledom. Pritom nastojte da postavite kratkoročne i dugoročne ciljeve. I ne brinite, plan uvek možete modifikovati i menjati, barem do sledećeg koraka.

Plan aktivnosti za postizanje ciljeva

Nakon što ste konačno postavili ciljeve, napravite popis aktivnosti koje je potrebno ostvariti kako biste došli do cilja. Pritom budite što detaljniji i nemojte se voditi mišlju “lako ćemo”. Put do cilja uvek je trnovit.

Praćenje realizacije plana karijere

Pratite realizaciju aktivnosti svog plana karijere. Zapitajte se da li uspevate aktivnosti da realizujete u skladu s planom? U zavisnosti od odgovora, sprovedite evaluaciju plana. Ako utvrdite da ste pogrešno postavili karijerne ciljeve, krenite ispočetka, ali pre toga “pročešljajte” stari plan i utvrdite gde ste pogrešili.

Tags
Back to top button