Priprema dobre ponude: prvi korak ka uspešnom poslovanju – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESVE VESTI

Priprema dobre ponude: prvi korak ka uspešnom poslovanju

Razmišljate o tome da započnete svoj biznis? Uz pravu ideju, znanje i iskustvo, biće potrebno i da se dobro informišete o tome kako izgleda preduzetnički radni dan, kao i o tome šta sve podrazumeva proces sklapanja saradnje i dobijanja posla, koji je i najvažniji pokazatelj da je vaš biznis uspešan.

 

Sastavljanje ponude za prodaju robe ili usluge predstavlja značajan deo svakog uspešnog poslovanja. Zato, povodom Svetskog dana preduzetnika, koji se širom sveta obeležava danas, donosimo korisne informacije o pripremi ponude i tome šta ona može da znači za vaš biznis.

 

Šta je to ponuda?

 

Ponuda je dokument koji prethodi predračunu – na osnovu njega, kupac odlučuje šta tačno želi i da li će ponudu prihvatiti, a samim tim i uspostaviti sa vama poslovnu saradnju. U njoj potencijalnom kupcu izlažete predlog obima svojih usluga i odgovarajuće cene.

 

Ponuda je veoma važan prodajni kanal, koji može da doprinese povećanju obima prodaje i donese vam nove poslove. Iz ovoga je veoma jasno da je u kreiranje ponude potrebno uložiti vreme i trud, kako bi ona bila što jasnija, sveobuhvatnija i transparentnija.

 

Kakvi oblici ponude postoje?

 

Osim posebnog dokumenta u kojem ste označili svoje usluge, proizvode i cene, ponudom se može smatrati i izlaganje robe sa označenom cenom. Međutim, imajte u vidu da slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obaveštenja, kao i oglašavanje putem letaka, štampe, radija, televizije i slično, ne predstavljaju ponudu za zaključenje ugovora, već samo poziv da se učini ponuda pod istaknutim uslovima.

 

Važno je da kroz ponudu jasno naglasite šta nudite. Ponekad je dobro navesti i šta se ne nudi, odnosno šta vaša ponuda ne obuhvata, kako bi se izbegao nesporazum. Osim toga, kako bi sve bilo potpuno jasno, po prihvatanju ponude preporučljivo je da sa kupcima potpišete standardne ugovore o prodaji.

 

Pet elemenata dobre ponude

 

Opšti savet je da u prvoj ponudi koju šaljete istaknete samo najznačajnije detalje, koje u kasnijoj komunikaciji možete razraditi. Međutim, u slučaju da se ponuda daje na osnovu zahteva koji sadrži tačno navedene stavke, uvek treba dati direktan i precizan odgovor.

 

Osnovni elementi, odnosno informacije koje bi ponuda trebalo da sadrži su:

 

  • Kome i zašto upućujete ponudu? Ponuda može biti opšta ili upućena tačno određenom subjektu. Opšta ponuda se, na primer, postavlja na vebsajt i usmerena je na širi krug potencijalno zainteresovanih subjekata. Ako šaljete ponudu određenoj osobi, prilikom slanja treba da jasno naglasite zbog čega ste je baš njoj dostavili.

 

  • Opis proizvoda ili usluge. U ovom delu, navodite šta je zapravo vaša usluga, ili proizvod koji prodajete. Primalac ponude tako ponuđenu uslugu prepoznaje kao nešto što je korisno za njega i što mu može pomoći da poveća prodaju, uštedi vreme i novac i slično.

 

  • Cenovnik proizvoda ili usluge. Preporuka je da se potencijalnom kupcu pošalje kompletan cenovnik, jer tada stiče utisak da je komunikacija otvorena, dok se u slučaju kada se pretpostavlja da kupac nije zainteresovan za kompletnu ponudu može poslati samo deo cenovnika.

 

  • Način i rok plaćanja. Plaćanje između pravnih lica u Srbiji je po pravilu bezgotovinsko, što znači da se novac sa računa jedne firme, putem naloga za prenos koji je dat banci, prebacuje na račun druge firme. Plaćanje može biti unapred (tzv. avansno) ili odloženo plaćanje, na određeni broj dana.

 

  • Rok važenja ponude. Važno je naglasiti do kada je vaša ponuda, pod baš takvim uslovima, važeća. Ovaj rok treba da bude dovoljno dugačak, kako bi druga strana imala dovoljno vremena da razmotri ponudu i na nju odgovori, a ako postoji neki promotivni period važenja ponude, i to treba posebno navesti.

Tekst pripremio Vladimir Jovanović- Odeljenje socijalnog bankarstva u Erste Banci,

Tags
Back to top button