ECB dala preporuke za prelazak na nove referentne kamatne stope – Bankar.rs
ANALIZEBANKESVE VESTI

ECB dala preporuke za prelazak na nove referentne kamatne stope

Evropska centralna banka dala je niz preporuka koje se odnose na upotrebu referentnih kamatnih stopa umesto dosadašnjeg proračuna Eurobira i Eonia.

Od 2. oktobra 2019. godine počeće primena nove kratkoročne referentne stope STR, koja će zameniti stopu EONIA kao rezultat reforme referentnih kamatnih stopa pokrenute još 2016. godine, izveštava Indikator.ba.

Radna grupa privatnog sektora o bezrizičnoj referentnoj stopi objavila je izveštaj koji sadrži niz preporuka koje se bave uticajem prelaza sa prosečne prekonoćne stope (EONIA) na kratkoročni tečaj evra (STR). Izveštaj analizira različite finansijske proizvode i procese na koje utiče tranzicija, obuhvatajući osigurane (npr. repo) i neosigurane (npr. tekuće račune) novčane proizvode, vrednosne papire, investiciona sredstva, derivate i modele koji upućuju na EONIA.

STR je osmišljen tako da odražava koliko banka mora platiti kad preko noći posudi novac od različitih finansijskih stranaka bez davanja osiguranja (to se ponekad naziva i “neosigurano”).

Te druge strane mogu uključivati banke, fondove novčanog tržišta, investicione ili penzijske fondove i druge finansijske učesnike, uključujući i centralne banke.

To znači da STR ima širi opseg od EONIA-e, koja se bavi samo trgovinom između banaka i predstavlja ponderirani prosek kamatnih stopa na neosigurano prekonoćno kreditiranje.

Osim toga za izračun STR koristiće se podaci većeg broja banaka, a povećani opseg treba da štiti od prevara i pomaže da STR postane pouzdan odraz cene po kojoj se novac osigurava “neosigurano” u evrozoni.

Za EONIA je predviđen tranzicioni period do januara 2022. godine te će se izračunavati kao STR plus “spread”, kako bi tržište imalo dovoljno vremena za prelaz na STR.

Promene će doživeti i druga neosigurana tržišna referentna stopa Euribor koja se izračunava za nekoliko ročnosti (sedmica i jedan, tri, šest i dvanaest meseci). Kako bi se uskladila referentna vrednost Euribora, on se definiše kao stopa po kojoj banke u EU-u i Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) mogu pribaviti sredstva na veleprodajnom neosiguranom tržištu.

Postepeno se sprovodi nova metodologiju izračuna EURIBOR-a – takozvana “hibridna metodologija”.
Ova metoda izračuna koristi što je moguće više stvarnih transakcija, kao i stručnu procjenu u slučajevima kada stvarne transakcije nisu dostupne.

Evropska unija reformiše referentne kamatne stope kako bi izbjegla ponavljanja globalnih skandala o namještanju kamatnih stopa. Stoga reformom želi osigurati njihovu pouzdanost jasnim upravljačkim strukturama i transparentnim metodologijama.

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button