I samostalci mogu do beneficiranog staža – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

I samostalci mogu do beneficiranog staža

Pravo na beneficirani radni staž, kod koga se godina računa kao 14, 15, 16 ili 18 meseci, nije privilegija samozaposlenih kojima poslodavci uplaćuju doprinose, već i onih koji sami sebi popunjavaju radnu knjižicu, ali pod uslovom da se utvrdi da su zaista radili teške i opasne poslove koji su zakonski obuhvaćeni beneficijom. Na staž sa uvećanim trajanjem mogu da računaju pored njih i profesionalna vojna lica koja su provela vreme u oružanim akcijama, na lečenju i u zarobljeništvu.

Ukoliko se potvrdi da su radili na ovim poslovima, samostalni osiguranici imaju obavezu da uplaćuju uvećane doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako bi im se staž i računao sa uvećanim trajanjem, pišu Novosti.

U PIO napominju da se trajanje staža može uvećati za najviše 50 odsto u odnosu na efektivno trajanje kod profesionalnih vojnih lica koja su vreme provela na ratištu u oružanim akcijama, na lečenju ili u zarobljeništvu.

Kako ne bi bili iznenađeni kada podnesu zahtev za penziju što im u staž nije obračunata i beneficija, neophodno je da provere sve podatke registrovane u matičnoj evidenciji fonda. Ukoliko se dogodi da su svi ostali uslovi za penziju ispunjeni, ali nema uplaćenih uvećanih doprinosa za beneficije, taj uvećani staž se neće ni videti u penzijskom rešenju.

Bez obzira na to da li je reč o osiguranicima koji sami plaćaju doprinose ili to za njih čini poslodavac, važno je da znaju da i za njih važe “penali” ukoliko odu u prevremenu starosnu penziju. Naime, zakon je septembra prošle godine izmenjen u pogledu određivanja procenta umanjenja pri određivanju prevremene starosne penzije tako što se broj meseci ranijeg odlaska u penziju računa u odnosu na sniženu starosnu granicu, a ne na godine života. To je povoljnije od ranijeg propisa. Ovi penali umanjuju penziju za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju, ali najviše do 20,4 odsto.

Sniženje se računa od 65. godine za muškarce i od 62 godine i šest meseci za žene u toku ove, odnosno od 63. godine za žene u narednoj godini. Oni koji na ovakav način ostvare penziju neće plaćati penale. Starosna granica može da se snižava najviše do 55 godina, osim za zaposlene koji su na radnim mestima s koeficijentom 12-18, gde su efektivno proveli dve trećine ukupnog radnog staža. Njima se starosna granica snižava do 50. godina života.

Tags
Back to top button