Banke moraju da obaveste NBS o krađama – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Banke moraju da obaveste NBS o krađama

Domaće banke ubuduće će morati da obaveste Narodnu banku Srbije o krađama i prevarama u svojim poslovnicama, predviđeno je Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke.

Kako se navodi, banka je dužna da o nastupanju događaja zbog kojih mogu nastati ili su nastali gubici, bez odlaganja obavesti NBS.

Reč je o prirodnim katastrofama i sličnim događajima, kao i pokušajima izvršenja ili izvršenja dela koje je zakonom predviđeno kao krivično delo (npr. krađe, teške krađe, razbojničke krađe, prevare i sl.), prenosi Nova ekonomija.

Banka dostavlja centralnoj banci naziv i opis događaja, datum početka događaja, datum završetka događaja ako je primenljivo, datum saznanja za događaj, procenjeni iznos gubitka, kao i preduzete, odnosno planirane aktivnosti povodom događaja.

Tags
Back to top button