Za kupovinu dolara samo što ne traže i krvnu sliku – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Za kupovinu dolara samo što ne traže i krvnu sliku

Svako ko u menjačnicama kupuje američke dolare treba da sa sobom obavezno ima ličnu kartu. Ovo pravilo, koje je podzakonskim aktom svojevremeno uvela Narodna banka Srbije, još je na snazi.

Američka valuta uvek je na meti falsifikatora, naročito kada je reč o novčanicama od 50 i 100 dolara.

“Narodna banka Srbije je ovu obavezu propisala isključivo radi zaštite građana od falsifikata, vanopticajnih novčanica i slično, imajući u vidu da se falsifikati navedenih apoena američkog dolara češće pojavljuju nego drugi apoeni SAD dolara, odnosno apoeni drugih valuta, poput evra, švajcarskog franka i drugih”, rečeno je za “Novosti” u NBS.

Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova propisano je da je menjač dužan da kod svake prodaje novčanica apoena od 50 i 100 američkih dolara u potvrdu o prodaji upiše određene podatke građana.

“Upisuju se ime i prezime rezidenta – fizičkog lica i njegov jedinstveni matični broj građana – JMBG, iz važeće lične karte ili pasoša, odnosno ime i prezime nerezidenta – fizičkog lica i broj njegove važeće putne isprave, kao i serijske brojeve novčanica. Menjač o tome treba da istakne i obaveštenje, na srpskom i engleskom jeziku, tako da ono bude vidljivo za stranke. To znači da kada građanin kupuje novčanice SAD dolara u navedenim apoenima, menjač je u obavezi da od njega, ukoliko je rezident, zatraži na uvid njegovu ličnu kartu, odnosno, ukoliko je nerezident, zatraži na uvid njegov pasoš”, naveli su u NBS.

Inače, za prvih šest meseci ove godine broj otkrivenih falsifikata u stranim novčanicama porastao je trostruko u odnosu na isti period lane, podsećaju “Novosti”. Od januara do kraja juna otkriveno je 1.015 komada falsifikovanih novčanica efektivnog stranog novca. Reč je o ukupno 880 komada lažnih novčanica evra i 103 komada lažnih američkih dolara, među kojima su gotovo sve novčanice od 100 dolara. Broj lažnih evra porastao je tri puta u odnosu na isti period 2018. godine, dok se broj lažnih dolara gotovo upetostručio (4,9 puta više otkriveno).

Tags
Back to top button