Srbija daleko ispod proseka EU – Svaki četvrti građanin ima životno osiguranje – Bankar.rs
OSIGURANJESLIDERSVE VESTI

Srbija daleko ispod proseka EU – Svaki četvrti građanin ima životno osiguranje

Životno osiguranje u Srbiji na kraju 2018. godine imalo je 1.652.483 građana, pokazuju podaci Narodne banke Srbije (NBS). U najnovijem izveštaju iz jula ove godine navodi se da su osiguravajuća društva lani zaključila 232.080 novih osiguranja života.

Tako se Srbija prema ostvarenoj premiji životnih osiguranja nalazi na 80. mestu u svetu, a u izveštaju se ocenjuje da je sektor osiguranja u Republici Srbiji i dalje nerazvijen, odnosno nalazi se znatno ispod proseka zemalja članica EU.

Praktično, prema učešću premije u procenjenom BDP u 2017. godini od 2 odsto, gde je premija po stanovniku iznosila 134 dolara ili 112 evra, Srbija je na 64. mestu na svetu, dok ovaj pokazatelj za zemlje članice EU iznosi čak 7,2 procenta. Međutim, u poređenju sa grupom zemalja u razvoju, kao i s obzirom na to da se zemlje kao što su Turska, Ukrajina i Rumunija nalaze iza naše zemlje, može se zaključiti da je Srbija na zadovoljavajućoj poziciji.

Ukupna premija životnih osiguranja u 2018. godini iznosila je 23,788 milijardi dinara, a neživotnih 76,121 milijardu dinara.

Iako je na kraju 2018. godine u Srbiji poslovalo 20 osiguravajućih društava, sa velikom ponudom različitih tipova osiguranja, životno osiguranje i dalje nije previše interesantno većini građana Srbije. Veliki broj osiguranika odlučio se da osigura život samo zato što je to bio uslov, na primer, za dobijanje stambenog kredita.

Kako do osiguranja

Malo građana zna da u slučaju mešovitog životnog osiguranja, osiguranik koji sa 40 godina počne da uplaćuje godišnju premiju od 500 evra (malo više od 40 evra mesečno), može nakon 25 godina da dobije sumu od 13-14.000 evra koja se uvećava za eventualnu dobit koju je u tom periodu ostvarila osiguravajuća kuća.

A koje su sve prednosti životnog osiguranja i šta treba znati pre nego što se odlučite za polisu?

Životno osiguranje predstavlja vid ličnog obezbeđenja i planiranja budućnosti. Formalno, reč je o polisi osiguranja (ugovoru) koji se sklapa između pojedinca i osiguravajuće kuće, koja se obavezuje da će isplatiti određenu sumu u slučaju smrti ili teške bolesti osiguranika. Tokom vremenskog perioda na koji se sklapa polisa, osiguranik plaća ugovoreni iznos.

Kada odlučite da se osigurate, odnosno da uplatite polisu životnog osiguranja, najpre treba da izaberete osiguravajuću kuću i informišete se o uslovima osiguranja koje nudi. Većini je zajedničko da premija osiguranja zavisi od vaših potreba i izbora osiguranja, vašeg zdravstvenog stanja, materijalnog statusa, imovine… Mogućnost odabira visine godišnje premije i obima pokrića svakako su prednosti koje treba iskoristiti.

Takođe, svaka osiguravajuća kuća ima utvrđene uslove pod kojima ne osigurava klijente zbog bolesti ili godina starosti, a u pojedinim je najduži period osiguranja 40 godina, odnosno do 65 ili 75 godina starosti osiguranika.

Stručnjaci kažu da ne postoji idealan trenutak za ugovaranje polise životnog osiguranja, odnosno da je ono namenjeno svima – i samcima, i porodicama sa decom, i starijoj populaciji. Naravno, uslovi ugovaranja polise razlikuju se od situacije do situacije.

Postoji nekoliko vrsta životnog osiguranja. Štedno životno ili mešovito životno osiguranje je kombinacija osiguranja i štednje, jer se ugovor odnosi i na slučaj smrti i na slučaj doživljenja osiguranika. Tako su premije (rate) koje uplaćujete vrsta štednje i ako doživite istek polise osiguranja, novac koji ste uplaćivali biće vam isplaćen, uz dobit koja zavisi od poslovnih rezultata osiguravajuće kuće.

Druga vrsta je klasično osiguranje od neželjenog slučaja (najčešće nezgode, težih bolesti i smrti) i u ovom slučaju osiguravajuća kuća prilikom nesrećnog slučaja isplaćuje osiguranu sumu korisniku polise, ali ako polisa istekne, a ništa se nije desilo, ne dobijate ništa.

Uz kupovinu bilo koje vrste polise osnovnog osiguranja života možete zaključiti i dopunsko osiguranje nezgode i/ili dopunsko zdravstveno osiguranje, koja pružaju pokrića za slučaj nastupanja smrti usled nezgode, invaliditeta, troškova lečenja, neke od težih bolesti, čime se obezbeđuje puna zaštita osiguranicima i njihovim naslednicima.

Kod većine osiguravajućih kuća polisa se može raskinuti posle određenog perioda redovnog plaćanja, po sistemu takozvanog grejs perioda u plaćanju ili otkupa polise, ali najčešće se dešava da ukoliko polisu raskinete pre vremena gubite sav novac koji ste uplatili. Zato treba voditi računa upravo o redovnom plaćanju premije osiguranja.

Da li ćete plaćati premiju mesečno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno, birate prema sopstvenim potrebama. I visinu premije ćete odrediti sami, prema mogućnostima, zato je najbolje precizno izračunati koliko možete da izdvajate za pokriće. Važno je napomenuti i da iznos koji plaćate može da se menja tokom perioda zbog niza faktora, a jedan od njih su godine starosti.

Životno osiguranje je dugoročna investicija i zato finansijski savetnici upozoravaju da nije namenjeno onima koji ne vide zašto bi ulagali u nešto što ne mogu da iskoriste kad požele. Još jedna stavka koju savetuju je obazrivost, odnosno da prilikom odabira osiguravajuće kuće obavezno proverite ima li ona svoje reosiguranje koje će u nepredviđenim situacijama isplatiti vašu polisu.

Izvor: Blic

Tags
Back to top button