OTP grupa će biti najjači igrač na crnogorskom bankarskom tržištu – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

OTP grupa će biti najjači igrač na crnogorskom bankarskom tržištu

Guverner Centralne banke Crne Gore, Radoje Žugić, sastao se danas sa rukovodstvom mađarske OTP grupe i Crnogorske komercijalne banke, koje je predvodio Sandor Csanyi, predsednik i glavni izvršni direktor OTP grupe.

Na sastanku je bilo reči o preuzimanju Societe Generale Bank Montenegro AD od strane OTP grupe i daljem postupku integrisanja.

Ocenjeno je da je ovim angažmanom OTP grupa pokazala ozbiljnu posvećenost crnogorskom bankarskom tržištu. Ova akvizicija je, uz ostvarene rezultate poslovanja, potvrdila i da je OTP grupa veoma značajan subjekt i na međunarodnom bankarskom tržištu. Po rečima predsjednika Csanyi-a, OTP grupa je u prošloj godini ostvarila profit od preko milijardu evra, a prema stresnom testiranju koje je sprovela Evropska centralna banka zauzela je visoko 9. mesto, što je svrstava u grupu najstabilnijih banaka u Evropi.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo planom koji je OTP grupa najavila u vezi sa daljim postupkom akvizicije, posebno u segmentu poboljšanja kvaliteta usluga za klijente, kao i projektnog finansiranja koje će biti usmereno na valorizaciju resursa kojima Crna Gora raspolaže.

„Projektno finansiranje koje najavljuje OTP grupacija, uz kontinuirano jačanje bankarskog sistema Crne Gore, proširiće ekonomsku bazu, ojačati fiskalnu održivost i dati doprinos finansijskoj i makroekonomskoj stabilnosti i, dalje, rastu domaće ekonomije“, istakao je Žugić.

Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje na planu ostvarivanja zajedničkih ciljeva, posebno u delu daljeg snaženja bankarskog sistema i finansijske stabilnosti, te pružanja doprinosa dinamiziranju privrednog rasta.

Tags
Back to top button