Ukroćeno doživotno zaduživanje – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Ukroćeno doživotno zaduživanje

Mera Narodne banke kojom je ograničila rokove za keš kredite na osam godina, već daje rezultate, pa je vrednost dugoročnih keš zajmova smanjena za pet meseci ove godine za 18,62 milijarde dinara, pišu Novosti.

NBS je u decembru prošle godine usvojila set podzakonskih akata s cijem da spreči moguće rizike i za građane, ali i za banke s obzirom na to da je primećeno da se građani sve više nenamenski zadužuju po neopravdano dugim rokovima.

“Vidljivi efekti preduzetih mera Narodne banke Srbije se ogledaju u smanjenju ukupnog iznosa gotovinskih kredita čija je ugovorna ročnost osam ili vise godina za 13,21 odsto, odnosno za 18,62 milijarde dinara tokom prvih pet meseci 2019.”, rečeno je Novostima u NBS.

Kako napominju, primarni cilj uvođenja pomenutih mera nije ograničanje kreditiranja propisivanjem maksimalnog roka, niti zabranjivanje odobravanja kredita građanima na duže rokove, već je NBS zauzela izbalansiran pristup rešavanja uočenog problema uvažavajući sve okolnosti…

Inače, svaka banka i sada može klijentu da odobri keš kredit na rok duže od osam godina, ali na račun svog kapitala.

Tačnije, u slučaju dužih rokova, banka mora da umanji svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice tog potraživanja od dužnika, sve do konačne otplate kredita.

Tags
Back to top button