Nastavljen trend smanjena broja zaposlenih u bankarskom sektoru – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKENBSSLIDERSVE VESTI

Nastavljen trend smanjena broja zaposlenih u bankarskom sektoru

Trend smanjenja broja zaposlenih u bankarskom sektoru Republike Srbije, započet još u 2009. godini, nastavljen je i u 2018. Na kraju godine bilo je 22.830 zaposlenih, što je za 225 zaposlenih manje nego na kraju 2017. godine, navodi se u godišnjem izveštaju o radu NBS za prošlu godinu.

Ukupan broj banaka koje su u Republici Srbiji poslovale u 2018. smanjen je sa 29, koliko je iznosio na kraju 2017. godine, na 27. Strane banke imaju 75 odsto tržišta.

Na kraju prethodne godine bilo je 20 banaka u većinskom vlasništvu stranih akcionara, dve banke s pretežno privatnim domaćim kapitalom i pet banaka u većinskom vlasništvu Republike Srbije.

U 2018. godini sve tri grupe banaka prema vrsti vlasništva povećale su bilansnu sumu – nominalno najviše banke u većinskom vlasništvu stranih akcionara (za 257,9 mlrd dinara), a relativno banke u većinskom vlasništvu Republike Srbije (za 21,5%).

Posledično, banke u vlasništvu Republike Srbije na kraju 2018. godine imale su veće učešće u ukupnoj bilansnoj sumi bankarskog sektora za 1,4 p.p., nasuprot bankama u većinskom vlasništvu stranih akcionara, koje su smanjile učešće za 1,4 p.p.

Promene tržišnog učešća u 2018. godini jednim delom su rezultat preuzimanja 100% akcija Piraeus banke a.d. Beograd od strane Direktne banke a.d. Kragujevac.

Od banaka u vlasništvu stranih akcionara, najveće učešće u ukupnoj aktivi imale su banke iz Italije (26,7%), Austrije (13,1%) i Francuske (11,0%), iza kojih su banke iz Mađarske (5,9%) i Grčke (4,5%), dok se na banke iz ostalih zemalja (11 banaka) odnosilo 14,2% ukupne aktive.

vlasni%C4%8Dka%20struktura

Izvor: Novaekonomija

Tags
Back to top button