Suficit srpskog budžeta na kraju maja 8,3 milijarde dinara – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Suficit srpskog budžeta na kraju maja 8,3 milijarde dinara

Suficit budžeta Srbije na kraju maja ove godine iznosio je 8,3 milijarde dinara. Prihodi su bili 498,4 milijardi, rashodi 490,1 milijardi dinara, a suficit je u tom mesecu iznosio 2,8 milijardi dinara, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija.

U mesecu maju naplaćeno je 95 milijardi dinara, od čega je 87,7 milijardi čine poreski prihodi. Od toga, najveći deo prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 42,9 milijardi dinara dinara i akciza od 27 milijardi dinara.

Neporeski prihodi naplaćeni su u iznosu od 6,8 milijardi dinara, dok je priliv donacija bio 500 miliona dinara.

Rashodi su izvršeni u maju u iznosu od 92,2 milijarde dinara, piše Ministarstvo finansija, od čega su troškovi za zaposlene iznosili 23,8 milijardi dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO), koje čine izdaci za PIO fon, RFZO, NSZ, fond SOVO, iznosili su 13 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar – maj zabeležen je fiskalni suficit u iznosu od 4,9 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit 62,2 milijardi dinara.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za taj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 43,3 milijardi dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 48,2 milijardi dinara, istaklo je Ministarstvo finansija.

Tags
Back to top button