Nakon konverzije, NBS će detaljno proveriti kako su banke primenile odredbe Zakona o konverziji – Bankar.rs
ANALIZEBANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Nakon konverzije, NBS će detaljno proveriti kako su banke primenile odredbe Zakona o konverziji

Rok za prebacivanje stambenih kredita iz švajcarskih franaka u evro ističe krajem ove nedelje. Narodna banka Srbije, koja kontroliše ovaj proces, već je pojedinim bankama upućivala dopise kojim ukazuje na neke sporne odredbe ugovora ponuđenih korisnicima. Nakon konverzije, NBS će, kako je potvrđeno “Novostima”, detaljno proveriti kako su banke primenile odredbe Zakona o konverziji.

Prema navodima dužnika, novi ugovori potpisuju se tipski, tako što svaka banka po istom obrascu pravi ponudu svakom svom klijentu. Razlikuju se samo iznosi, kamatne stope i rokovi otplate. Ako u nacrtu ugovora neke banke postoji odredba da je “indeksiranje kredita u švajcarskom franku bilo zakonito u vreme podizanja kredita”, ta odredba će postojati u ugovoru svakog njenog korisnika.

Zaduženi su se u proteklom periodu žalili na visinu kamatne stope koju im nude banke, na već pomenutu odredbu, kao i na neke druge stavke za koje smatraju da nisu u skladu sa Zakonom o konverziji. NBS najavljuje naknadnu kontrolu, a svaka utvrđena nepravilnost u ugovorima moraće da bude otklonjena za sve korisnike.

Do sada je, prema podacima banaka, konvertovano oko 79 odsto kredita.

“Prema informacijama dobijenim od banaka, u toku prvih mesec dana primene Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima klijentima su poslate ponude za zaključenje ugovora o konverziji. U tom periodu je već oko 56 odsto kreditnih partija konvertovano u evre u skladu sa Zakonom”, ističu u NBS.

“Dodatno, prema poslednjim preliminarnim podacima dobijenim od banaka, oko 79 odsto kreditnih partija je konvertovano u evre u skladu sa Zakonom o konverziji. S obzirom na to da nije istekao rok za primenu Zakona i da su klijenti još uvek u mogućnosti da prihvate ponuđenu konverziju, može se očekivati dodatno povećanje broja konvertovanih kreditnih partija u evre.”

U NBS ističu da je postupak kontrole konverzije strogo formalan i da je uređen brojnim propisima koji zahtevaju preduzimanje određenih radnji u određenim rokovima, kao i sačinjavanje određenih akata koje inače banke mogu osporavati pred nadležnim sudom.

“Narodna banka Srbije je reagovala dopisima i cirkularima kako bi ukazala na određene sporne odredbe ugovora, odnosno način primene Zakona o konverziji, s ciljem da se spreči zaključenje ugovora koji bi bili zasnovani na takvim odredbama ili praksi”, ističu u centralnoj banci.

“Međutim, u kontrolnim postupcima koje je moguće sprovesti nakon okončanja postupaka konverzije, Narodna banka Srbije će detaljno proveriti postupanje svih 15 banaka u vezi sa primenom Zakona o konverziji. Ako utvrdi bilo kakve nepravilnosti, naložiće njihovo otklanjanje bez obzira na zaključen ugovor o konverziji. Drugim rečima, ako Narodna banka Srbije utvrdi da je banka u ugovor unela odredbu koja je suprotna Zakonu o konverziji naložiće zabranu njene dalje primene, odnosno odrediti drugi način otklanjanja nepravilnosti.”

Na pitanje “Novosti” da li su u nekim bankama utvrđene nepravilnosti u vezi sa konverzijom, i u kojim konkretno, u NBS kažu:

“Akti koji nastanu u kontrolnim postupcima, a koji se sprovode po Zakonu o bankama, određuju se i štite kao tajni podaci sa određenim stepenom tajnosti, i kao takvi u skladu sa zakonom ne mogu biti dostupni javnosti.”

Tags
Back to top button