Ustavni sud: Obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije u skladu sa Ustavom – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Ustavni sud: Obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije u skladu sa Ustavom

Ustavni sud Srbije utvrdio je da je obavezno članstvo privrednih subjekata u Privrednoj komori Srbije (PKS) u skladu sa Ustavom, međunarodnim dokumentima i sudskom praksom.

Odlukom IUz-249/2016, koja je doneta 18. aprila, Ustavni sud je zapravo odbio kao neosnovan predlog za utvrdivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbu člana 10. stav 1. Zakona o privrednim komorama, koji je propisao da su: Članovi Privredne komore Srbije, u skladu sa ovim zakonom, svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije”.

Istom odlukom ustavnog suda odbačene su i inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti stavova 1. do 6. pomenutog člana 10, kao i zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredbi ovog člana.

U svojoj odluci, Ustavni sud je ocenio da privredne komore u pravnom poretku Republike Srbije ne predstavljaju udruženja privatnopravnog, već javnopravnog karaktera, kao i da ne predstavljaju udruženja iz člana 55. Ustava, koji pored ostalog jamči pravo da se ostane izvan svakog udruženja.

“Iz toga sledi da privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije ne uživaju ustavnu zaštitu tzv. prava na negativnu slobodu udruživanja, odnosno prava da se ne bude član udruženja”, navodi se u odluci Ustavnog suda.

U vezi navoda iz odbijenog predloga i većeg broja odbačenih inicijativa – da je osporena odredba Zakona nesaglasna sa ustavnim principom slobode preduzetništva, Ustavni sud je zaključio da su ovi navodi očigledno neosnovani.

Sud u tom kontekstu podseća da iz odredaba člana 10. osporenog Zakona nesporno sledi da privredni subjekti (pravna i fizička lica) za obavljanje određene privredne delatnosti treba da ispune uslove propisane odgovarajućim posebnim zakonom i da se upišu u zakonom predviđeni registar, a da svojstvo člana privredne komore stiču tek nakon upisa u registar.

“Pošto je članstvo u privrednoj komori posledica, a ne uslov za obavljanje određene privredne delatnosti, osporena odredba Zakona ne se može smatrati ograničenjem slobode preduzetništva. Stoga je Ustavni sud utvrdio da je i u ovom delu predlog neosnovan, a inicijative neprihvatljive”, navodi se, pored ostalog, u odluci Ustavnog suda koju je u celosti na svom sajtu objavio portal e-kapija.

Tags
Back to top button