Rok za konverziju dugova u švajcarskim francima ističe 7. jula – Bankar.rs
BANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Rok za konverziju dugova u švajcarskim francima ističe 7. jula

Klijentima koji vraćaju stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima ostalo je još malo vremena da s bankama kod kojih su zaduženi potpišu ugovor u skladu sa Zakonom o konverziji.

Poslednji dan roka je 7. juli pa kako pomenuti datum pada u nedelju jasno je da je klijentima ostalo još svega par dana. Podaci Udruženja banaka govore da je 80 odsto zaduženih švajcaraca potpisalo ugovore koje su im banke ponudile. Međutim, izgleda da tu nije ni blizu kraj nesporazuma koje su ovi klijenti imali sa bankama. U Udruženju CHF koje okuplja ove zadužene kažu da su već sada primetili brojne nepravilnosti. Klijentima savetuju da ugovore koje su banke ponudile potpišu i smanje svoje obaveze a da se potom obrate za pomoć Narodnoj banic Srbije i Ministarstvu finasija i zataže pomoć ako smatraju da je u njihovom slučaju bilo manjkavosti kod primene zakona. A ima ih od nepoštovanja rokova otplate pa do direktnih ucena klijenata.

Da podsetimo šta je zakon konkretno predvideo za zadužene u ovoj valuti?

Najvažnija odreba je svakako da se klijentima otpisuje 38 odsto potraživanja. Krediti se prebacuju u evre a dalja otplata se nastvalja uz kamatu fiksnu ili varijabilnu a na osnovu ponude koju je banka imala zadnjeg dana marta ove godine. Odredbe Zakona kažu da fiksna stopa ne sme biti viša do 4 odsto a varijabilna od 3,4 odsto u trenutku kada klijent stavi potpis na izmenjeni ugovor. U zavisnosti od banke do banke pojedini klijenti su tu različito prošli. Kod pojedinih banka stope su zadnjeg dana marta bile 2,5 ili 2,7 odsto godišnje za stambene zajmove. Najbolje su prošli klijenti koji primaju platu kod banke kod koje su zaduženi jer su tu kamate po pravili najniže. To znači da su u istoj banci klijenti mogu da dobiju i različite stope.

A kada prođe 7. juli ni banke, a ni pojedini klijenti neće moći da odahnu.

Banke pokušavaju na brojne načine da umanje prava klijenata i ponude im nepovoljniji tretman-kaže predstavnik Udruženja CHF Sanja Vujanović. Tako je jedna banka pokušala da skrati rokove otplate ali su nakon naše primedbe od toga odustali. Druga banka je poslala klijentu dopis u kome ga obaveštava da odustane od sudskog procesa koji vodi protiv njih pa da posle potpiše ugovor u ucenjivačkom tonu i naveli su to kao uslov za konverziju. Brojni klijenti žalili su se i da su kamate koje su im ponuđene u ugovorima nepovoljnije od onoga što predviđa Zakon.

Kada prođe zakonski rok sledi kontrola. Iz Narodne banke Srbije su već objasnili da će kontrolisati kako su banke primenile Zakon o konverziji i imali li odstupanja te da će one koji su odstupale morati da ga striktno primene. Što se tiče nezadovoljnih klijenata ostaje im da budu strpljivi. Pored toga imaju jednu, dosta povoljnu opciju. Oni mogu da kredit kome je glavnica smanjena refinansiraju kod neke druge banke koja nudi povoljnije uslove. Bankama odgovara da imaju u portfoliju što više stambenih kredita jer to donosi prihod na duge staze.

Izvor: Dnevnik

Tags
Back to top button