Plaćajte domaćim DinaCard karticama Komercijalne banke u svakoj prilici – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEPlatne karticeSVE VESTI

Plaćajte domaćim DinaCard karticama Komercijalne banke u svakoj prilici

DinaCard kartice Komercijalne banke, osmišljene su da zadovolje potrebe klijenata svih kategorija.

DinaCard Start kartica, namenjena je korisnicima Kombank Start tekućih računa, odnosno mladima od 18 do 27 godina. U pitanju je debitna kartica koja se izdaje prilikom otvaranja Start računa i može da se koristi za plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu (na mestima sa Discover Network ili Diners Club International obeležjem) i za podizanje gotovine na šalterima banaka i bankomatima. Na bankomatima i šalterima Komercijalne banke podizanje gotovine DinaCard Start karticom ne podleže plaćanju naknade.

DinaCard Klasik kartica je takođe debitna kartica iz palete nacionalnog DinaCard programa, koja se izdaje uz tekući račun. Na prednjoj strani kartice nalazi se broj tekućeg računa korisnika, tako da pored funkcije platne kartice, ona je istovremeno i identifikaciona (ID) kartica tekućeg računa. DinaCard Klasik kartica koristi se za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu u Discover Network mreži u 168 država.

I ova kartica ima jedinstven dizajn, na njoj se nalazi detalj sa slike umetnice Gale Čaki „Razgovor sa Emilom Sioranom“, inspirisane jednim najvećih filozofa 20. veka.

Komercijalna banka DinaCard Klasik i Start karticu izdaje bez naplate troškova izrade i članarine, tako da su one sa aspekta korisnika besplatne.

DinaCard kreditna kartica namenjena je klijentima koji primaju zaradu preko računa u Komercijalnoj banci i funkcioniše po principu odobrenog kreditnog limita. Koristi se za plaćanje robe i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom.

U saradnji sa kompanijom DIS, Komercijalna banka izdaje i DinaCard Co-branding karticukoja  korisnicima pruža mogućnost odloženog plaćanja robe na 90 dana u prodajnim objektima kompanije DIS. Kartica funkcioniše po principu odobrenog mesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade usmerene preko računa Banke i ocene ukupnog boniteta klijenta.

U svim ostalim slučajevima, DIS Co-branding kartica može da se koristi kao debitna kartica sa promptnim zaduženjem tekućeg računa.

Tags
Back to top button