EU od septembra uvodi velike promene u sistemu plaćanja i pristupa bankovnim računima – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEElektronsko bankarstvoEVROPSKE BANKEINOVACIJEMobilna placanjaPlatne karticeSLIDERSVE VESTI

EU od septembra uvodi velike promene u sistemu plaćanja i pristupa bankovnim računima

Bankovni računi su do sada bili zatvorena knjiga, pristup su imali samo klijent i odgovarajuća banka. Ali to se menja: od septembra, treće strane u Evropskoj uniji moći će da pristupe računima – pod uslovom da korisnik to dozvoljava.

Mnogi potrošači ovih dana u zemljama EU dobijaju poštu od svojih banaka. Sadržaj pisama je obično zakonit, jer finansijske institucije moraju informisati svoje klijente o važnim promenama.

Od septembra 2019. godine, primenjuju se odredbe druge evropske direktive o platnim uslugama PSD2. Ono što na prvi pogled zvuči glomazno, zapravo nije toliko komplikovano.

Šta je novo od septembra?

Značajne su tri promene: U budućnosti, računima mogu pristupiti i treće strane ako se klijenti slože. Osim toga, klijenti banke se uvek moraju identifikovati s metodom dva faktora prilikom pristupa svom online bankarstvu od 14. septembra. I na kraju, kartična plaćanja na Internetu moraju uvek biti izdana sa dva faktora.

Šta podrazumevaju pružaoci trećih strana?

Ovo se odnosi na provajdere koji koriste infrastrukturu banaka, a da sami ne funkcionišu. Naime, to su usluge pokretanja plaćanja, prikupljanja informacija o računu i usluge izdavanja platnih kartica.

Provajderi trećih strana ne moraju biti samo novi pružaoci usluga, već u principu i druge banke.
U budućnosti, takvi pružaoci usluga mogu omogućiti korisnicima pristup njihovom računu, na primer, kada žele da kupuju na internetu ili žele da imaju drugačiji pregled različitih računa u različitim finansijskim institucijama.
Dozvola klijenta je uvek preduslov da dobavljač treće strane dobije pristup računu. Pružaoci usluga podliježu nadzoru finansijskog regulatora.

Šta se menja u online bankarstvu i online kupovini?

Ulazak u online bankarstvo samo sa lozinkom uskoro će biti stvar prošlosti. Od 14. septembra primenjuje se zakonski zahtev za takozvanu jaku autentičnost klijenata. Odnosno, svaki kupac se mora identificirati sa dva od tri moguća faktora. Na primer, moguće su biometrijske karakteristike kao što su otisak prsta (faktor “postojanja”), lozinka (faktor “znanja”) ili pametni telefon (“faktor posedovanja”).

Ova procedura je takođe obavezna za svaku transakciju. U slučaju plaćanja karticama na internetu, potrošači će u budućnosti takođe morati da se identifikuju sa dva faktora.

Tags
Back to top button