Societe Generale banka Montenegro menja ime – ovo je novi naziv – Bankar.rs
BANKESVE VESTI

Societe Generale banka Montenegro menja ime – ovo je novi naziv

Societe Generale banke Montenegro AD zakazala je vanrednu skupštinu akcionara za 16. jul 2019. godine u prostorijama banke, u Bulevaru revolucije 17 u Podgorici, sa nekoliko tačaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati.

Kako se navodi u objavljenim predlozima odluka, pored izmena statuta banke i izbora članova Odbora direktora, najzanimljivija je svakako odluka o promeni naziva banke.

Predlogom odluke definisano je da se naziv izmeni tj. da se vrati stari naziv banke, uz određeni dodatak koji će označavati novog vlasnika.

Predloženo je da se menja naziv Banke koji će glasiti: “Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group”.

U odluci je navedeno da odluka stupa na snagu ispunjenjem uslova upisa Crnogorske Komercijalne Banke AD, kao vlasnika 90.5578% akcija Societe Generale Banke Montenegro AD u Centralnom klirinškom depozitarnom društvu (ex CDA).

Izmenama statuta banke predviđeno je da se kao skraćeni naziv koristi “Podgorička banka”.

Da podsetimo, Centralna banka Crne Gore odobrila je sredinom maja Crnogorskoj komercijalnoj banci sticanje kvalifikovanog učešća u akcijskom kapitalu Societe Generale Montenegro banke SGM. Tome je prethodilo i odobrenje Agencije za zaštitu konkurencije.

Činjenica da će sadašnja Societe Generale Montenegro, a buduća Podgorička banka, nastaviti da funkcioniše kao samostalno pravno lice, makar na određeni rok relaksira strepnje zaposlenih u toj banci. Kako je Bankar.me pisao, čak je i Unija slobodnih sindikata (USSCG) apelovala na Centralnu banku (CBCG) da prilikom donošenja odluke o spajanju Societe Generale banke Montenegro i Crnogorske komercijalne posebnu pažnju posveti radnom i ekonomsko-socijalnom položaju zaposlenih u tim finansijskim kompanijama.

Tags
Back to top button