Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Komercijalne banke – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSVE VESTI

Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Komercijalne banke

Komercijalna banka omogućava klijentima da na brz, jednostavan i transparentan način  dođu do neophodnih novčanih sredstava uz pomoć gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje.

U ponudi su: dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci i fiksnom kamatnom stopom, kao i dinarski i devizni gotovinski krediti, krediti sa osiguranjem koji klijentima obezbeđuju sigurnost i kontinuitet u otplati u slučajevima gubitka posla i u slučaju smrti usled nezgode, krediti obezbeđeni hipotekom sa deviznom klauzulom i krediti sa pologom depozita, svi sa rokom otplate do 95 meseci.

Za gotovinske i kredite za refinansiranje mogu da apliciraju i fizička lica koja nisu klijent Komercijalne banke, a prednost ovih kredita u odnosu na druge vrste pozajmica je i što se uz minimalan set potrebnih dokumenata, veoma brzo i uz transparentne uslove, dolazi do potrebnog gotovog novca, uz nižu kamatnu stopu, duži rok otplate i manju mesečnu obavezu.

Korisnici eBank naloga imaju mogućnost da pokrenu online proces dobijanja gotovinskih kredita, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR. Procedura je jednostavna, popuni se online zahtev i prilaže skenirana ili fotografisana dokumentacija, posle odgovora iz Banke, klijent bira ekspozituru u koju će doći i potpisati dokumentaciju o kreditu.

Više informacija na sajtu www.kombank.com, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR ili na brojeve Kontakt centra 011 201 11 86 i 0700 800 900.

Tags
Back to top button