Fleksi štednja Aik Banke uz pristup vašim deviznim sredstvima u bilo kom trenutku – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDepoziti i štednjaDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Fleksi štednja Aik Banke uz pristup vašim deviznim sredstvima u bilo kom trenutku

FLEKSI ŠTEDNJA – štedite fleksibilno u AIK Banci uz godišnji obračun kamate, uz to imate pristup vašim deviznim sredstvima u bilo kom trenutku.

Fleksi štednja po viđenju u EUR je štednja sa mogućnošću uplata i raspolaganja sredstvima u bilo kom trenutku, uz godišnji obračun kamate.

Uz Fleksi štednju po viđenju u EUR može se izdati debitna platna kartica DinaCard, a na poseban zahtev korisnika i Debit MasterCard debitna kartica, kao i omogućiti korišćenje elektronskog bankarstva.

Kamatna stopa je fiksna za period od 12 meseci od otvaranja računa, izražena na godišnjem nivou, nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

Visina kamatne stope se utvrđuje istekom svakih 12 meseci računajući od datuma otvaranja računa Fleksi štednje po viđenju u EUR, za period narednih 12 meseci.

Druge obračune i dodatne informacije u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Tags
Back to top button