U Srbiji je više od 50% štednje na računima “štednje po viđenju” – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIDepoziti i štednjaSLIDERSVE VESTI

U Srbiji je više od 50% štednje na računima “štednje po viđenju”

Gotovo polovina štednje koju građani Srbije imaju u bankama nalazi se na računima štednje po viđenju. Ta činjenica pokazuje da štediše u našoj zemlji danas mnogo više cene slobodu i fleksibilnost u upravljanju štednim računima, a pojedini modeli štednje im upravo to i omogućuju.

Po rečima Nemanje Tomića, direktora Sektora za bankarske usluge ProCredit banke, građani danas žele da njihova štednja bude na sigurnom mestu, da kroz štednju ostvaruju odgovarajuću kamatu, ali i da u svakom momentu mogu svoj novac da iskoriste za nešto što im je važno.

“Svi znamo da se danas živi mnogo brže i da je izazovno praviti dugoročne planove. Zbog toga, najveći deo štednje u bankama građani imaju na štednim računima koji im omogućavaju da u svakom momentu slobodno raspolažu svojim sredstvima. Prateći upravo takve potrebe štediša, ProCredit banka je razvila veoma zanimljiv model štednje, koji na odličan način kombinuje atraktivnu kamatnu stopu, visoku sigurnost i veliku fleksibilnost u upravljanju štednjom”, ističe Tomić.

U pitanju je Fleks štednja koja korisnicima omogućava da na svoj štedni račun slobodno dodaju i sa njega podižu sredstva koja su oročili, da štednjom upravljaju preko elektronskog bankarstva, ali i da svoje oročene evre u bilo kom momentu podignu sa računa na nekom od eurskih bankomata u okviru Zona 24/7 ProCredit banke.

Izvor: Blic.rs

Tags
Back to top button