Problemi sa kreditima u “švajcarcima” koji su podizani uz subvenciju države – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Problemi sa kreditima u “švajcarcima” koji su podizani uz subvenciju države

Problem konverzije stambenih zajmova u francima koji su subvencionisani iz budžeta. Za sada se konvertuje samo deo kredita koji se otplaćuje banci.

U rešavanju problema zaduženih u švajcarskim francima, na jednu kategoriju dužnika potpuno se zaboravilo. To su oni koji su stambene kredite podizali uz subvenciju države. Takozvani “krediti za mlade”, gde je država u ukupnom zajmu učestvovala sa 20 odsto iznosa, najviše su bili odobravani u evrima, a od marta 2007. i u francima.

Tačnog uputstva kako konvertovati subvenicionisani zajam – nema. Prema navodima bankara, oni koji imaju subvencionisani kredit u francima zasada mogu da obave pretvaranje u evro samo onog dela kredita koji im finansira banka. Preostali deo, koji se plaća u poslednjih pet godina, na ime državnog učešća, za sada ostaje u francima.

Kako nezvanično saznaju Novosti, u predstojećem periodu i ova tema stiže na dnevni red, te će država morati da uredi način na koji će se konvertovati subvencionisani krediti indeksirani u švajcarskim francima.

Ove kredite, uz pomoć države, mogli su da zajme mladi između 23 i 45 godina, pod uslovom da u trenutku otplate imaju najviše 65 godina. Uslov je bio da korisnik u vlasništvu nema nijednu drugu nekretninu, kao i da plati učešće od pet odsto. Banka je kreditirala 75 odsto iznosa kredita, dok država učestvuje u kreditu sa 20 procenata. I najvažnije – kamatna stopa za korisnika stambenog kredita na deo kredita koji se finansira iz budžeta Srbije, na ime učešća, iznosila je 0 odsto na godišnjem nivou.

Dužnik prvo otplaćuje dug prema banci, na maksimalni rok do 25 godina. Tek nakon toga, počinje otplata preostalog dela kredita koji finansira država. I taj rok može da bude najviše 60 meseci, odnosno pet godina.

Prema posebnom zakonu, uslovi konverzije stambenih kredita iz franaka u evro su: otpis 38 odsto preostale glavnice, kamatna stopa važeća na dan 31. marta 2019, ali ne veća od 3,8 odsto plus euribor (za varijabilne) i četiri odsto za fiksne stope. Kurs po kojem se radi konverzija je na dan potpisivanja ugovora.

Izvor: Novosti

Tags
Back to top button